po img 222
Inne

Prawo po naszej stronie

Nie można w żaden sposób zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania społeczeństwa nie tylko naszego państwa, lecz także wielu innych. Zjawisko to zapewnia wysoki komfort życia dla obywateli, którzy mają zapewnienie odnośnie tego, że różnorakie konflikty zostaną rozwiązane w sposób sprawiedliwy, przestępcy należycie osądzani, a na wyroki sądów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście warto zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jedyne cechy praworządności – można wymienić ich o wiele więcej. W dzisiejszych czasach jest to zagadnienie, które bez wątpienia należy często poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym budujemy nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego powodu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem odnośnie poszczególnych aspektów praworządności.

Wolne media

Dobrze mieć mieć świadomość, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale także trzeba zwrócić uwagę na różnego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolne media, które powinny funkcjonować sprawnie, być niezależne i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie bardziej szerokim ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Następnym niewątpliwie istotnym aspektem praworządności jest wolność do organizacji różnego typu protestów, marszów oraz innych form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, najczęściej związanych z działaniami obecnej władzy. Niezwykle kluczowe jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i ustroju, jakim jest demokracja.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby mieszkańcy danego państwa mogli cieszyć się pełnią swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych urzędowych czynności, kluczowe są należycie funkcjonujące urzędy. Wszyscy obywatele mają do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie może w jakikolwiek sposób wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Wszyscy członkowie naszego społeczeństwa powinni przestrzegać tych samych zasad, ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Niedopuszczalne są sytuacje, w których są równi i równiejsi w kwestii prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy zdecydować się również na zatrudnienie zaufanego fachowca w tym zakresie. Na prawników również władza nie może w jakikolwiek sposób mieć wpływu, gdyż kłóci się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji o rządzącej nami władzy jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Bez wolnych wyborów nie można oznajmić, że żyje się w wolnym państwie, jeśli ten jest zadeklarowany jako kraj demokratyczny – mówimy chociażby o kraju, w którym żyjemy. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W dzisiejszych czasach trudno zwizualizować sobie komfortowe życie w kraju, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy chociażby za naszą wschodnią granicę i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Praworządność jest potrzebna

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. W związku z tym warto troszczyć się o swoje prawa i domagać się praworządności w każdy możliwy sposób.

Źródła:

  1. adwokatadamsawicki.pl