uprawnienia pixabay 400
Inne

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby móc świadczyć usługi wysokościowe?

Niekiedy pojawiają się takie sytuacje, w których trzeba wykonać prace na wysokościach. Wtedy pojawia się pytanie jakie są potrzebne uprawnienia do takich prac. Prace na wysokościach należą do ryzykownych, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiedniej ostrożności. Prace wysokości realizuje się na rusztowaniach, pomostach, masztach, drabinach, kominach oraz na innych budowlanych konstrukcjach.

 Każdy kto chce takie prace wykonywać musi mieć specjalne uprawnienia oraz powinien przez kurs BHP. Dodatkowo taka osoba musi mieć również orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania prac na wysokościach. 

Szkolenie BHP także ma specjalistyczny charakter i odnosi się do ryzyka i niebezpieczeństwa w pracy na wysokości. Dodatkowo badany jest również stan psychofizyczny danej osoby. Jedynie mają te wszystkie spełnione warunki można pracować na wysokościach. Praca na wysokości wymaga dobrego stanu zdrowia i opanowania. Osoba, która takie zadania realizuje musi zachować spokój między innymi w sytuacjach stresujących.

Sprawdź jak robią to profesjonaliści: usługi wysokościowe warszawa