niej pixabay 398
Ogrzewanie

Instalacja gazowa – co trzeba o niej wiedzieć?

Gaz jest całkiem popularnym źródłem energii. Wykorzystuje się go do ogrzewania domów, napędzania samochodów czy w kuchni na potrzeby gotowania.

Oprócz tego gaz jest substancją łatwopalną, wobec tego konieczne jest prawidłowe obchodzenie się z nim. Odpowiedni montaż przewodów gazowych wpływa na energochłonność całego systemu i gwarantuje bezpieczeństwo.

Przewody gazowe LPG muszą być też regularnie konserwowane i poddawane sprawdzeniu. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie części składowe układanki – membrana gazowa, filtr do butli gazowej – działają bez zarzutów i nie stanowią zagrożenia.

Wady i zalety instalcji gazowej

Energia płynąca z gazu jest często wybierana przede wszystkim ze względu na swoją cenę. Z drugiej strony, co jakiś czas słychać o defektach tychże instalacji, co czasem niesie śmiertelne skutki. Wypadki z udziałem gazu zazwyczaj mają wspólną przyczynę – przestarzałe lub źle zamontowane elementy.

By instalacja gazowa mogła realizować swoją funkcję, a przy tym być bezpieczna konieczne jest przyłączenie wszelkich przewodów i węży. Tego typu instalacja składa się z licznych elementów – kluczowe jest dokładne podłączenie ich wszystkich.

Dzięki dobrze wykonanej pracy możliwe jest dopasowanie kolektorów dolotowych z przewodami gazowymi, a tych z listwami wtryskowymi. Odpowiednie przejście przez ten proces zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale też znacząco wpływa na pobór energii, a co za tym idzie na wysokość rachunków za gaz.

Wobec tego najlepiej jest zatrudnić fachowca, który świetnie odnajduje się w świecie jakim są przewody gazowe, membrana gazowa czy filtry do butli gazowej.

Instalacja gazowa i jej elementy

Jak wspomniano wyżej, instalacja gazowa to kwestia wymagająca specjalistycznej wiedzy i dotrzymania wszelkich procedur. Kiedy interesuje nas odbiór i korzystanie z gazu w domowych warunkach niezbędne jest załatwienie wymaganych formalności.

Aby móc korzystać z instalacji gazowej wymagane jest złożenie wniosku o zezwolenie. Do takowego pisma składanego w należytym urzędzie należy załączyć zbiór dokumentów i opinii. Są to m.in. akt notarialny poświadczający własność mieszkania, projekt instalacji oraz zielone światło od kominiarza.

Po załatwieniu tego etapu można zamówić ekipę, która zorganizuje wszystkie elementy i sprawnie zamontuje gaz. Instalacja gazowa składa się z różnych podzespołów, do najważniejszych zaliczamy:

  • przewody gazowe – wielowartstwowe przewody, które prowadzą gaz do medium. Łączą butle z gazem z przyrządami, które umożliwają bezpośrednie go wykorzystanie. Według zaleceń producentamuszą być wymieniane co co kilka lat.
  • membrana gazowa – wszechstronny element instalacji, który pozwala zachować prawidłowe ciśnienie w przewodach, a także odseparować szkodliwe związku chemiczne.
  • filtr do butli gazowej – dzięki działaniu filtrów paliwo wciekłej formie poddawany jest oczyszczaniu. Dzięki temu stopowane są niebezpieczne dla zdrowia substancje.

Oczywiście to tylko kilka z elementów instalacji gazowych. Jest ich o wiele więcej i wszystkie są ważne.

Kogo zaangażować do montażu instalacji gazowej?

Poziom zaawansowania takich instalacji wymaga działania zawodowców.

Warto zrobić rozeznanie wśród firm zajmujących się gazownictwem w sąsiedztwie. Praktycznie każda firma powinna bez problemu być w stanie pomóc zarówno przy kosztorysie, jak i przy ostatecznym montażu.