Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze
Kultura
49
Kolegium Artes Liberales UW
ul. Dobra 72, Warszawa
 09:00
 22/05
Szczegóły wydarzenia
Ogólnopolska konferencja naukowa
Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze.

Konferencja poświęcona będzie szeroko pojmowanym
sytuacjom granicznym, ich wizerunkowi w kulturze oraz
rozpowszechnionym na ten temat stereotypom; w
szczególności zaś – samobójstwu jako problemowi
kulturowemu. Podjęcie nad nim dyskusji i próba jego
zrozumienia jest jednym z wielkich wyzwań współczesnego
społeczeństwa, coraz częściej wstrząsanego tragicznymi
doniesieniami medialnymi i niepokojącymi statystykami.
Celem konferencji będzie sprowokowanie międzyobszarowej
refleksji na temat problemu autodestrukcji, rzucając nań
interdyscyplinarne światło poprzez wspólną soczewkę
całościowo rozumianej nauki o człowieku.
Zakres tematyczny: Wnikliwe zbadanie problemu
sytuacji granicznych, w tym samobójstwa, wymaga
interdyscyplinarnego podejścia jednoczącego wysiłki
rozlicznych dziedzin nauki – m.in. stykających się z
autodestrukcją jako faktem codzienności psychologii,
socjologii, kryminologii, medycyny, geografii, antropologii –
ale i filozofii, filologii czy kulturoznawstwa, rozważających jej
obecność w tekstach kultury. Mnogość perspektyw
zaowocuje szerszą refleksją nad samym sposobem mówienia
o zjawiskach granicznych, tak w dyskursie naukowym, jak i
medialnym oraz potocznym. W tym duchu zachęcamy do
udziału w konferencji wszystkich badaczy, dla których
problem autodestrukcji człowieka oraz ujęcia sytuacji
granicznych w kulturze jest interesujący i ważny.

Miejsce:
Sala Konferencyjna, Biała Willa
Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa

Kalendarium:
Termin przysyłania zgłoszeń – 15 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie przyjęcia (e-mail) – 25 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie uczestnictwa i uiszczenie opłaty
konferencyjnej – 5 maja 2018 r.
Ogłoszenie szczegółowego planu – 7 maja 2018 r.
Konferencja – 22-23 maja 2018 r. (wtorek-środa)

Zgłoszenia wystąpień: Zgłoszenia zawierające imię i
nazwisko, adres korespondencyjny i e-mailowy, afiliację oraz
abstrakt w języku polskim (150 – 300 słów) prosimy przesłać
na adres: konf.autodestrukcja@gmail.com w wyznaczonym
terminie. Wraz z wpływaniem zgłoszeń organizatorzy
dokonają podziału na panele tematyczne. Przewidywany czas
wystąpienia – 10-15 minut.

Opłata konferencyjna: Potwierdzonych referentów
obowiązuje opłata w wysokości 150 złotych, obejmująca
obiad, kolację, nocleg w Warszawie, materiały konferencyjne
oraz koszt publikacji pokonferencyjnej w roczniku
Suicydologia. Dla chętnych przyjezdnych uczestników bez
wystąpień możliwe jest skorzystanie z aprowizacji i noclegu
w tej samej cenie; udział w charakterze wolnego słuchacza,
obejmujący materiały konferencyjne, jest bezpłatny.

Dane konta do wpłat:
Bank Millenium S.A. ul Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta: PL 54 1160 2202 0000 0000 6084 9484
SWIFT: BIGBPLPWXXX

Kierownik Konferencji:
mgr Halszka Witkowska

Komitet Naukowy:
prof. Brunon Hołyst (przewodniczący)
dr Włodzimierz Adam Brodniak

Komitet Organizacyjny:
Sebastian Różycki (przewodniczący),
Zuzanna Kiwerska (sekretarz),
Dominika Filipowicz
Paulina Durakiewicz

Patronat Honorowy:
prof. Brunon Hołyst

Kontakt: Bieżące informacje o konferencji będą podawane
na stronie: al.uw.edu.pl/autodestrukcja-konferencja W razie
wszelkich pytań i wątpliwości, prosimy pisać pod adres:
konf.autodestrukcja@gmail.com
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy
Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze
Kultura
49
Kolegium Artes Liberales UW
ul. Dobra 72, Warszawa
 09:00
 22/05
Szczegóły wydarzenia
Ogólnopolska konferencja naukowa
Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze.

Konferencja poświęcona będzie szeroko pojmowanym
sytuacjom granicznym, ich wizerunkowi w kulturze oraz
rozpowszechnionym na ten temat stereotypom; w
szczególności zaś – samobójstwu jako problemowi
kulturowemu. Podjęcie nad nim dyskusji i próba jego
zrozumienia jest jednym z wielkich wyzwań współczesnego
społeczeństwa, coraz częściej wstrząsanego tragicznymi
doniesieniami medialnymi i niepokojącymi statystykami.
Celem konferencji będzie sprowokowanie międzyobszarowej
refleksji na temat problemu autodestrukcji, rzucając nań
interdyscyplinarne światło poprzez wspólną soczewkę
całościowo rozumianej nauki o człowieku.
Zakres tematyczny: Wnikliwe zbadanie problemu
sytuacji granicznych, w tym samobójstwa, wymaga
interdyscyplinarnego podejścia jednoczącego wysiłki
rozlicznych dziedzin nauki – m.in. stykających się z
autodestrukcją jako faktem codzienności psychologii,
socjologii, kryminologii, medycyny, geografii, antropologii –
ale i filozofii, filologii czy kulturoznawstwa, rozważających jej
obecność w tekstach kultury. Mnogość perspektyw
zaowocuje szerszą refleksją nad samym sposobem mówienia
o zjawiskach granicznych, tak w dyskursie naukowym, jak i
medialnym oraz potocznym. W tym duchu zachęcamy do
udziału w konferencji wszystkich badaczy, dla których
problem autodestrukcji człowieka oraz ujęcia sytuacji
granicznych w kulturze jest interesujący i ważny.

Miejsce:
Sala Konferencyjna, Biała Willa
Wydział Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa

Kalendarium:
Termin przysyłania zgłoszeń – 15 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie przyjęcia (e-mail) – 25 kwietnia 2018 r.
Potwierdzenie uczestnictwa i uiszczenie opłaty
konferencyjnej – 5 maja 2018 r.
Ogłoszenie szczegółowego planu – 7 maja 2018 r.
Konferencja – 22-23 maja 2018 r. (wtorek-środa)

Zgłoszenia wystąpień: Zgłoszenia zawierające imię i
nazwisko, adres korespondencyjny i e-mailowy, afiliację oraz
abstrakt w języku polskim (150 – 300 słów) prosimy przesłać
na adres: konf.autodestrukcja@gmail.com w wyznaczonym
terminie. Wraz z wpływaniem zgłoszeń organizatorzy
dokonają podziału na panele tematyczne. Przewidywany czas
wystąpienia – 10-15 minut.

Opłata konferencyjna: Potwierdzonych referentów
obowiązuje opłata w wysokości 150 złotych, obejmująca
obiad, kolację, nocleg w Warszawie, materiały konferencyjne
oraz koszt publikacji pokonferencyjnej w roczniku
Suicydologia. Dla chętnych przyjezdnych uczestników bez
wystąpień możliwe jest skorzystanie z aprowizacji i noclegu
w tej samej cenie; udział w charakterze wolnego słuchacza,
obejmujący materiały konferencyjne, jest bezpłatny.

Dane konta do wpłat:
Bank Millenium S.A. ul Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta: PL 54 1160 2202 0000 0000 6084 9484
SWIFT: BIGBPLPWXXX

Kierownik Konferencji:
mgr Halszka Witkowska

Komitet Naukowy:
prof. Brunon Hołyst (przewodniczący)
dr Włodzimierz Adam Brodniak

Komitet Organizacyjny:
Sebastian Różycki (przewodniczący),
Zuzanna Kiwerska (sekretarz),
Dominika Filipowicz
Paulina Durakiewicz

Patronat Honorowy:
prof. Brunon Hołyst

Kontakt: Bieżące informacje o konferencji będą podawane
na stronie: al.uw.edu.pl/autodestrukcja-konferencja W razie
wszelkich pytań i wątpliwości, prosimy pisać pod adres:
konf.autodestrukcja@gmail.com
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy