Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Hauschka & Kai Angermann | Filharmonia Szczecin
Koncert
105
Filharmonia w Szczecinie
ul. Małopolska 48, Szczecin
 17:00
 14/01
Szczegóły wydarzenia
#ENbelow

ARTYŚCI
✪ Volker Bertelmann znany jako Hauschka - kompozytor, pianista
✪ Kai Angermann - perkusja
✪ WARPED TYPE (Andreas Huck, Roland Nebe) - wizualizacje
✪ muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie

Hauschka to nie jest artysta awangardowy. Awangarda bowiem w tłumaczeniu dosłownym oznacza straż przednią, rodzaj forpoczty zwiastującej nadejście czegoś właściwego. Sztuka Hauschki albo raczej niemieckiego artysty Volkera Bertelmanna niczego nie zapowiada. Mimo że jest porównywana do eksperymentów Johna Cage’a i Erika Satie, jest po prostu zupełnie nieprzewidywalna.

● BILETY (20-10 PLN) DOSTĘPNE
TU http://bit.ly/LAB4Hauschka
I TU https://bilety.fm/pl/muzyka/2504-bilety-na-koncert-hauschka-kai-angermann-lab-4-el-materials-14-stycznia-o-17-00-w-filharmonii-w-szczecinie.html
ORAZ W KASIE

Obecnie Volker Bertelmann kojarzony jest z fortepianem preparowanym, chociaż kiedy rozpoczynał swoje eksperymenty, nie był świadom osiągnieć pioniera w tej materii Johny’ego Cage’a. Kariera artysty znanego dziś pod pseudonimem Hauschka wiodła przez zaskakujące muzyczne światy. Najpierw był hip-hop w zespole God’s Favourite Dog oraz perkusyjno-basowy kwintet Nonex. Na tym etapie twórczości głównym paliwem jego działań był rytm. Z czasem do głosu doszła predylekcja do fortepianu, jednak i w tej sprawie droga była kręta. Jeśli bowiem powrócimy do lat młodzieńczych artysty, zauważymy, że wychowywał się na klasycznej pianistyce Chopinowskiej. Świat „polskiej wierzby” opuścił po osiągnięciu pełnoletniości, by rychło zainteresować się brzmieniami syntezatorowymi. Wkrótce w ogóle zarzucił fach muzyczny i zajął się medycyną oraz ekonomią. A po tym epizodzie podjął studia w zakresie muzyki popularnej.

● WIĘCEJ O CYKLU SoundLab http://bit.ly/SoundLab1718

Przygoda z syntezatorami zawiodła kompozytora do idei uzyskania podobnych brzmieniowo efektów, lecz metodami nieeletronicznymi, tzn. poprzez preparację fortepianu. Odkrył, że poprzez wkładanie przeróżnych przedmiotów do instrumentu może modyfikować jego brzmienie w stronę przypominającą gitarę basową, indyjski gamelan albo perkusję. Nagle wszystkie wcześniejsze doświadczenia zaczęły procentować. Album „The Prepared Piano” ujawnił klasyczną wrażliwość muzyczną oraz zainteresowania popkulturowe. Kolejne projekty Hauschki zaczęła zaskakiwać zmiennością stylów i współpracą z rozmaitymi formacjami i artystami. W „Room to expand” słyszymy połączenie muzyki elektronicznej i klasycznej instrumentacji, a „Foreign Landscapes” to efekt współpracy z Magik Magik Orchestra. W solowej odsłonie zatytułowanej „Salon des Amateurs” artysta nawiązuje do klubowej muzycznej sceny Düsseldorfu. Na długiej liście artystów, z którymi współpracował, jest Samuli Kosminen (z islandzkiej grupy eksperymentalnej Múm), Joey Burns i John Convertino (grupa Colexico, country alternatywne) oraz znana skrzypaczka Hilary Hahn (płyta „Silfra”, Deutsche Gramophon). Artystyczne poszukiwania zawiodły Bertelmanna do świata techno (2012, Ricardo Villalobos, Michael Mayer) oraz współpracy z muzykami z Kenii.


●----●----●--------●--------●----●----●--------●--------●----●----●

ARTISTS
✪ Volker Bertelmann a.k.a. Hauschka - piano
✪ Kai Angermann - percussion
✪ WARPED TYPE (Andreas Huck, Roland Nebe) - VJ's
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra

Hauschka is not an avant-garde artist. As avant-garde in its literal translation is foreguard, a kind of outpost announcing the arrival of something proper. The art of Hauschka, or rather the German artist Volker Bertelmann, does not promise anything. Although it is compared to the experiments of John Cage and Erik Satie, it is simply unpredictable.

● TICKETS (20-10 PLN) AVAILABLE AT http://bit.ly/LAB4HauschkaEn AND IN THE TICKET OFFICE

Volker Bertelmann is now associated with a prepared piano, although when he began his experiments, he was unaware of the achievements of the pioneer in this matter, Johny Cage. The career of the artist known today under the stagename of Hauschka led through surprising musical worlds. First there was hip-hop in the God's Favorite Dog band, and in Nonex a drum’n’bass quintet. At this stage of creation, the main fuel of his actions was the rhythm. With time, his predilection toward the piano became more vivid, yet also in this case the road was winding. If we return to the artist's youthful years, we will notice that he was brought up on classical Chopin pianism. He left the world of "Polish willow" when he reached the age of 18, to quickly be interested in synthesizer sounds. He quickly abandoned his musical ways and became involved in medicine and economics, and after this episode he began studying popular music.

● MORE ABOUT SoundLab http://bit.ly/SoundLab1718En

The adventure with synthesizers led the composer to the idea of achieving similar sound effects with non-electronic methods, i.e. by preparing the piano. He found out that by inserting various objects into the instrument, he could modify its sound to resemble a bass guitar, Indian gamelan or percussion. Suddenly, all his previous experiences began to yield fine results. His album "The Prepared Piano" revealed classic musical sensitivity and an interest in pop culture. Hauschka's other projects were surprising, with variations in style, and collaboration with a variety of ensembles and artists. On "Room to expand" we hear a combination of electronic music and classical instruments, with "Foreign Landscapes" the result of a collaboration with the Magik Magik Orchestra. On the solo record entitled "Salon des Amateurs", the artist refers to the Düsseldorf club music scene. Samuli Kosminen (from the Icelandic experimental group Múm), Joey Burns and John Convertino (Colexico, alternative country), and well-known violinist Hilary Hahn ( "Silfra", Deutsche Gramophon) constitute a long list of his collaborators. Bertelmann's artistic quest led him to the world of techno (2012, Ricardo Villalobos, Michael Mayer) and to a collaboration with musicians from Kenya.
Zobacz także inne wydarzenia ze Szczecina
Hauschka & Kai Angermann | Filharmonia Szczecin
Koncert
105
Filharmonia w Szczecinie
ul. Małopolska 48, Szczecin
 17:00
 14/01
Szczegóły wydarzenia
#ENbelow

ARTYŚCI
✪ Volker Bertelmann znany jako Hauschka - kompozytor, pianista
✪ Kai Angermann - perkusja
✪ WARPED TYPE (Andreas Huck, Roland Nebe) - wizualizacje
✪ muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie

Hauschka to nie jest artysta awangardowy. Awangarda bowiem w tłumaczeniu dosłownym oznacza straż przednią, rodzaj forpoczty zwiastującej nadejście czegoś właściwego. Sztuka Hauschki albo raczej niemieckiego artysty Volkera Bertelmanna niczego nie zapowiada. Mimo że jest porównywana do eksperymentów Johna Cage’a i Erika Satie, jest po prostu zupełnie nieprzewidywalna.

● BILETY (20-10 PLN) DOSTĘPNE
TU http://bit.ly/LAB4Hauschka
I TU https://bilety.fm/pl/muzyka/2504-bilety-na-koncert-hauschka-kai-angermann-lab-4-el-materials-14-stycznia-o-17-00-w-filharmonii-w-szczecinie.html
ORAZ W KASIE

Obecnie Volker Bertelmann kojarzony jest z fortepianem preparowanym, chociaż kiedy rozpoczynał swoje eksperymenty, nie był świadom osiągnieć pioniera w tej materii Johny’ego Cage’a. Kariera artysty znanego dziś pod pseudonimem Hauschka wiodła przez zaskakujące muzyczne światy. Najpierw był hip-hop w zespole God’s Favourite Dog oraz perkusyjno-basowy kwintet Nonex. Na tym etapie twórczości głównym paliwem jego działań był rytm. Z czasem do głosu doszła predylekcja do fortepianu, jednak i w tej sprawie droga była kręta. Jeśli bowiem powrócimy do lat młodzieńczych artysty, zauważymy, że wychowywał się na klasycznej pianistyce Chopinowskiej. Świat „polskiej wierzby” opuścił po osiągnięciu pełnoletniości, by rychło zainteresować się brzmieniami syntezatorowymi. Wkrótce w ogóle zarzucił fach muzyczny i zajął się medycyną oraz ekonomią. A po tym epizodzie podjął studia w zakresie muzyki popularnej.

● WIĘCEJ O CYKLU SoundLab http://bit.ly/SoundLab1718

Przygoda z syntezatorami zawiodła kompozytora do idei uzyskania podobnych brzmieniowo efektów, lecz metodami nieeletronicznymi, tzn. poprzez preparację fortepianu. Odkrył, że poprzez wkładanie przeróżnych przedmiotów do instrumentu może modyfikować jego brzmienie w stronę przypominającą gitarę basową, indyjski gamelan albo perkusję. Nagle wszystkie wcześniejsze doświadczenia zaczęły procentować. Album „The Prepared Piano” ujawnił klasyczną wrażliwość muzyczną oraz zainteresowania popkulturowe. Kolejne projekty Hauschki zaczęła zaskakiwać zmiennością stylów i współpracą z rozmaitymi formacjami i artystami. W „Room to expand” słyszymy połączenie muzyki elektronicznej i klasycznej instrumentacji, a „Foreign Landscapes” to efekt współpracy z Magik Magik Orchestra. W solowej odsłonie zatytułowanej „Salon des Amateurs” artysta nawiązuje do klubowej muzycznej sceny Düsseldorfu. Na długiej liście artystów, z którymi współpracował, jest Samuli Kosminen (z islandzkiej grupy eksperymentalnej Múm), Joey Burns i John Convertino (grupa Colexico, country alternatywne) oraz znana skrzypaczka Hilary Hahn (płyta „Silfra”, Deutsche Gramophon). Artystyczne poszukiwania zawiodły Bertelmanna do świata techno (2012, Ricardo Villalobos, Michael Mayer) oraz współpracy z muzykami z Kenii.


●----●----●--------●--------●----●----●--------●--------●----●----●

ARTISTS
✪ Volker Bertelmann a.k.a. Hauschka - piano
✪ Kai Angermann - percussion
✪ WARPED TYPE (Andreas Huck, Roland Nebe) - VJ's
✪ Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra

Hauschka is not an avant-garde artist. As avant-garde in its literal translation is foreguard, a kind of outpost announcing the arrival of something proper. The art of Hauschka, or rather the German artist Volker Bertelmann, does not promise anything. Although it is compared to the experiments of John Cage and Erik Satie, it is simply unpredictable.

● TICKETS (20-10 PLN) AVAILABLE AT http://bit.ly/LAB4HauschkaEn AND IN THE TICKET OFFICE

Volker Bertelmann is now associated with a prepared piano, although when he began his experiments, he was unaware of the achievements of the pioneer in this matter, Johny Cage. The career of the artist known today under the stagename of Hauschka led through surprising musical worlds. First there was hip-hop in the God's Favorite Dog band, and in Nonex a drum’n’bass quintet. At this stage of creation, the main fuel of his actions was the rhythm. With time, his predilection toward the piano became more vivid, yet also in this case the road was winding. If we return to the artist's youthful years, we will notice that he was brought up on classical Chopin pianism. He left the world of "Polish willow" when he reached the age of 18, to quickly be interested in synthesizer sounds. He quickly abandoned his musical ways and became involved in medicine and economics, and after this episode he began studying popular music.

● MORE ABOUT SoundLab http://bit.ly/SoundLab1718En

The adventure with synthesizers led the composer to the idea of achieving similar sound effects with non-electronic methods, i.e. by preparing the piano. He found out that by inserting various objects into the instrument, he could modify its sound to resemble a bass guitar, Indian gamelan or percussion. Suddenly, all his previous experiences began to yield fine results. His album "The Prepared Piano" revealed classic musical sensitivity and an interest in pop culture. Hauschka's other projects were surprising, with variations in style, and collaboration with a variety of ensembles and artists. On "Room to expand" we hear a combination of electronic music and classical instruments, with "Foreign Landscapes" the result of a collaboration with the Magik Magik Orchestra. On the solo record entitled "Salon des Amateurs", the artist refers to the Düsseldorf club music scene. Samuli Kosminen (from the Icelandic experimental group Múm), Joey Burns and John Convertino (Colexico, alternative country), and well-known violinist Hilary Hahn ( "Silfra", Deutsche Gramophon) constitute a long list of his collaborators. Bertelmann's artistic quest led him to the world of techno (2012, Ricardo Villalobos, Michael Mayer) and to a collaboration with musicians from Kenya.
Zobacz także inne wydarzenia ze Szczecina