Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Yoga Prenatalna. Kwitnąca ciąża
Warsztat
0
Drzewo Życia
ul. Makolągwy 21/1, Warszawa
 10:00
 31/01
Szczegóły wydarzenia
Yoga Prenatalna _Kwitnąca Ciąża (English below)

Podróż przez ciążę zmieni twoje życie, twoją osobowość, twoją rzeczywistość i twoją przyszłość na zawsze. Wpływ hormonów zmieni twoje ciało, emocje i wystawi na próbę twój umysł. Twoje całe jestestwo przygotuje się na przyjęcie nowej istoty i duszy, abyś o nie dbała i wydała na świat. Oddajesz swoje ciało, swój czas, swoją całkowitą uważność i całą siebie. Masz dar dawania życia.
Podczas 40 tygodni ciąży wszystko czego doświadczasz, widzisz, słyszysz wpływa na rozwój twojego dziecka.
Pragniesz świadomie pomóc przyjść dziecku na świat, dawać mu inspiracje, wartości, wspierać jego charakter i osobowość i rozwój, aby wiodło szczęśliwe życie. Jak każda kobieta, jesteś do tego stworzona i to potrafisz.
Joga wspiera kobiety w odkrywaniu swojej wewnętrznej mocy matki, przygotowuje do przejścia przez poród w spokoju dla matki i dziecka:
- uczy odpowiedniego oddechu
- naturalnie podnosi poziom energii
- uspakaja i równoważy układ nerwowy
- równoważy gospodarkę hormonalną
- uelastycznia i wzmacnia: biodra, plecy, ramiona, barki, nogi
- rozluźnia napięcia i bóle w ciele
- buduje dobry sen i ogólne samopoczucie
- wspiera przygotowanie do porodu i powrotu do formy po porodzie
- buduje więź z dzieckiem
- działa kojąco, budująco i stabilizująco na dziecko
- buduje więź rodzinną: matki z ojcem i ojca z dzieckiem
- wspiera harmonijny rozwój dziecka fizyczny i subtelny

Praktyka w grupie kobiet daje niepowtarzalne doświadczenie grupowej energii, która wspiera, wzmacnia i transformuje.

Na zajęcia zapraszamy mamy po 12 tyg ciąży, ze zgodą lekarza prowadzącego ciążę. Zajęcia będą się odbywały cyklicznie raz lub dwa razy w tygodniu.
Jeżeli matka czuje potrzebę uczestniczenia w zajęciach przy wątpliwościach lekarza z powodu zdrowia matki, lub stanu ciąży, zapraszamy na indywidualne konsultacje aby ustalić najbezpieczniejszą możliwość uczestnictwa.

W Drzewie Życie można też regularnie korzystać z konsultacji lekarza Ajurwedy, zabiegów ajurwedyjskich dla kobiet w ciąży, konsultacji psychologicznych, coachingu dla rodziców i opieki Douli.

PROWADZĄCA: Beata Pasikowska (Jagat Prem) nauczycielka w służbie Yogi Kundalini wg Yogi Bhajana i Guru Ram Dasa. Nauczycielka yogi w ciąży. Praktyk Uzdrawianie Medytacyjnego I i II stopnia.

Zajęcia odbywają się w małej, kameralnej grupie.
Na miejscu są maty do jogi i poduszki do medytacji.
Ćwiczymy na boso, w swobodnych białych strojach z naturalnych tkanin.

CZAS: Każda środę 10.00-11.30
MIEJSCE:
Drzewo Życia, ul. Makolągwy 21 m 1, Warszawa - Ursynów,
stacja metra Stokłosy i autobus 209 lub stacja Imielin i autobus 185, albo autobus 179.

KONTAKT: Beata Pasikowska (Jagat Prem Kaur) tel. 504 036 460, jagatpremkaur.ky@gmail.com
______________________________________

Prenatal Yoga _Pregnancy in Bloom

A journey through pregnancy will change your life, your personality, your reality and your future forever. The effect of hormones will change your body, your emotions and your mind. Your whole being prepares for the reception of a new being and soul, so that you care for and give birth to the world. You give your body, your time, your full attention and yourself. You have the gift of giving life.
During 40 weeks of pregnancy everything you experience, see, hear, affects your baby’s development.
You want to consciously help bring the baby to the world, give inspiration, value, support to its character and personality and development to lead a happy life. Like every woman, you are made for it and you can do it.
Yoga encourages women to discover their inner strength and prepares them for the transition to maternity and childbirth.
- teaches you the right breath
- naturally raises the level of energy
- calms and balances the nervous system
- balances the hormonal economy
- flexes and strengthens: hips, back, shoulders, shoulders, legs
- relaxes tension and pain in the body
- builds good sleep and general well-being
- supports preparation for childbirth and return to form after childbirth
- builds a bond with the child
- calms down, builds and stabilizes a child
- builds a family bond: mothers with father and father with child
- supports the harmonious development ( physical and subtle) of the child

You are invite to attend classes after 12 weeks of pregnancy, with the consent of the doctor leading the pregnancy.
If a mother feel a need to participate in the classes despite doubts of a doctor due to mother’s health or pregnancy condition, we invite for individual consultations to find the safest possibility of participation.

In Drzewo Życia (Tree of Life) , there is a possibility of regular consultations with Ayurvedic Doctor, Ayurvedic treatments for preganant women, psychological consulations, coaching for parents and Doula's care.

It is worth to bring a comfortable loose dress, your mat (or optional blanket).
Classes take place in a small group.
On the spot you can use yoga mats, meditation pillows.

TEACHER: Beata Pasikowska (Jagat Prem) in service of Yoga Kundalini by Yogi Bhajan, and Guru Ram Das. A teacher of prenatal yoga. A practitioner of Meditative Healing (I and II grade).

Join us for an open class
TIME: Every Wednesday 10.00am-11.30am
PLACE: : Drzewo Życia , ul. Makolągwy 21 m. 1 (róg Roentgena) Warszawa-Ursynów
Metro station Stokłosy i bus 209 or metro station Imielin and bus 185, or bus 179.

CONTACT:
Beata Pasikowska (Jagat Prem Kaur) tel. 504 036 460, jagatpremkaur.ky@gmail.com
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy
Yoga Prenatalna. Kwitnąca ciąża
Warsztat
0
Drzewo Życia
ul. Makolągwy 21/1, Warszawa
 10:00
 31/01
Szczegóły wydarzenia
Yoga Prenatalna _Kwitnąca Ciąża (English below)

Podróż przez ciążę zmieni twoje życie, twoją osobowość, twoją rzeczywistość i twoją przyszłość na zawsze. Wpływ hormonów zmieni twoje ciało, emocje i wystawi na próbę twój umysł. Twoje całe jestestwo przygotuje się na przyjęcie nowej istoty i duszy, abyś o nie dbała i wydała na świat. Oddajesz swoje ciało, swój czas, swoją całkowitą uważność i całą siebie. Masz dar dawania życia.
Podczas 40 tygodni ciąży wszystko czego doświadczasz, widzisz, słyszysz wpływa na rozwój twojego dziecka.
Pragniesz świadomie pomóc przyjść dziecku na świat, dawać mu inspiracje, wartości, wspierać jego charakter i osobowość i rozwój, aby wiodło szczęśliwe życie. Jak każda kobieta, jesteś do tego stworzona i to potrafisz.
Joga wspiera kobiety w odkrywaniu swojej wewnętrznej mocy matki, przygotowuje do przejścia przez poród w spokoju dla matki i dziecka:
- uczy odpowiedniego oddechu
- naturalnie podnosi poziom energii
- uspakaja i równoważy układ nerwowy
- równoważy gospodarkę hormonalną
- uelastycznia i wzmacnia: biodra, plecy, ramiona, barki, nogi
- rozluźnia napięcia i bóle w ciele
- buduje dobry sen i ogólne samopoczucie
- wspiera przygotowanie do porodu i powrotu do formy po porodzie
- buduje więź z dzieckiem
- działa kojąco, budująco i stabilizująco na dziecko
- buduje więź rodzinną: matki z ojcem i ojca z dzieckiem
- wspiera harmonijny rozwój dziecka fizyczny i subtelny

Praktyka w grupie kobiet daje niepowtarzalne doświadczenie grupowej energii, która wspiera, wzmacnia i transformuje.

Na zajęcia zapraszamy mamy po 12 tyg ciąży, ze zgodą lekarza prowadzącego ciążę. Zajęcia będą się odbywały cyklicznie raz lub dwa razy w tygodniu.
Jeżeli matka czuje potrzebę uczestniczenia w zajęciach przy wątpliwościach lekarza z powodu zdrowia matki, lub stanu ciąży, zapraszamy na indywidualne konsultacje aby ustalić najbezpieczniejszą możliwość uczestnictwa.

W Drzewie Życie można też regularnie korzystać z konsultacji lekarza Ajurwedy, zabiegów ajurwedyjskich dla kobiet w ciąży, konsultacji psychologicznych, coachingu dla rodziców i opieki Douli.

PROWADZĄCA: Beata Pasikowska (Jagat Prem) nauczycielka w służbie Yogi Kundalini wg Yogi Bhajana i Guru Ram Dasa. Nauczycielka yogi w ciąży. Praktyk Uzdrawianie Medytacyjnego I i II stopnia.

Zajęcia odbywają się w małej, kameralnej grupie.
Na miejscu są maty do jogi i poduszki do medytacji.
Ćwiczymy na boso, w swobodnych białych strojach z naturalnych tkanin.

CZAS: Każda środę 10.00-11.30
MIEJSCE:
Drzewo Życia, ul. Makolągwy 21 m 1, Warszawa - Ursynów,
stacja metra Stokłosy i autobus 209 lub stacja Imielin i autobus 185, albo autobus 179.

KONTAKT: Beata Pasikowska (Jagat Prem Kaur) tel. 504 036 460, jagatpremkaur.ky@gmail.com
______________________________________

Prenatal Yoga _Pregnancy in Bloom

A journey through pregnancy will change your life, your personality, your reality and your future forever. The effect of hormones will change your body, your emotions and your mind. Your whole being prepares for the reception of a new being and soul, so that you care for and give birth to the world. You give your body, your time, your full attention and yourself. You have the gift of giving life.
During 40 weeks of pregnancy everything you experience, see, hear, affects your baby’s development.
You want to consciously help bring the baby to the world, give inspiration, value, support to its character and personality and development to lead a happy life. Like every woman, you are made for it and you can do it.
Yoga encourages women to discover their inner strength and prepares them for the transition to maternity and childbirth.
- teaches you the right breath
- naturally raises the level of energy
- calms and balances the nervous system
- balances the hormonal economy
- flexes and strengthens: hips, back, shoulders, shoulders, legs
- relaxes tension and pain in the body
- builds good sleep and general well-being
- supports preparation for childbirth and return to form after childbirth
- builds a bond with the child
- calms down, builds and stabilizes a child
- builds a family bond: mothers with father and father with child
- supports the harmonious development ( physical and subtle) of the child

You are invite to attend classes after 12 weeks of pregnancy, with the consent of the doctor leading the pregnancy.
If a mother feel a need to participate in the classes despite doubts of a doctor due to mother’s health or pregnancy condition, we invite for individual consultations to find the safest possibility of participation.

In Drzewo Życia (Tree of Life) , there is a possibility of regular consultations with Ayurvedic Doctor, Ayurvedic treatments for preganant women, psychological consulations, coaching for parents and Doula's care.

It is worth to bring a comfortable loose dress, your mat (or optional blanket).
Classes take place in a small group.
On the spot you can use yoga mats, meditation pillows.

TEACHER: Beata Pasikowska (Jagat Prem) in service of Yoga Kundalini by Yogi Bhajan, and Guru Ram Das. A teacher of prenatal yoga. A practitioner of Meditative Healing (I and II grade).

Join us for an open class
TIME: Every Wednesday 10.00am-11.30am
PLACE: : Drzewo Życia , ul. Makolągwy 21 m. 1 (róg Roentgena) Warszawa-Ursynów
Metro station Stokłosy i bus 209 or metro station Imielin and bus 185, or bus 179.

CONTACT:
Beata Pasikowska (Jagat Prem Kaur) tel. 504 036 460, jagatpremkaur.ky@gmail.com
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy