Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Warszawa: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym?
Warsztat
0
Warszawa
Warszawa, Warszawa
 10:00
 11/08
Szczegóły wydarzenia
Szkolenie: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? Warsztaty dla nauczycieli dzieci dwujęzycznych i logopedów.

Prowadzący: dr Aneta Nott-Bower
absolwentka logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletnia badaczka dwujęzyczności. Jako logopeda pracuje z dziećmi dwujęzycznymi z Wielkiej Brytanii oraz z innych krajów. Prowadzi szkolenia dotyczące dwujęzyczności dla rodziców, nauczycieli oraz logopedów dzieci dwujęzycznych w różnych krajach Europy. Opracowuje własne materiały do nauczania języka polskiego u dzieci dwujęzycznych. Tworzy stronę internetową bilingualhouse.com w całości poświęconą dwujęzycznemu wychowaniu i edukacji. Prywatnie matka dwojga dzieci dwujęzycznych.

Godziny szkolenia: 10:00-16:30 (8h dydaktycznych)
Termin: 11.08.2018 r.
Liczba miejsc: 15 - 25
Koszt: 430 zł
Miejsce szkolenia: Warszawa
Uczestnicy: Nauczyciele, pedagodzy i logopedzi

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
http://bit.ly/Warszawa_Bilingwizm

Treści programowe:
1. Dwujęzyczność kiedyś i dziś.
mity dotyczące dwujęzyczności
integracja a asymilacja - zróżnicowanie postaw społecznych wobec dwujęzyczności w różnych krajach
2. Strategie dwujęzycznego wychowania i wspomagania dwujęzycznego rozwoju w środowisku rodzinnymi i szkolnym.
określanie i kształtowanie dominacji językowej u dziecka dwujęzycznego
postępowanie wobec błędów językowych i mieszania systemów językowych
3. Przebieg rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych.
rozwój komunikacji przy symultanicznym przyswajaniu dwóch lub większej liczby języków
stadia przyswajania drugiego języka u dzieci początkowo jednojęzycznych
4. Wpływ dwujęzyczności na rozwój dziecka.
korzyści poznawcze i warunki ich uzyskania
trudności związane z dwujęzycznością
5. Profilaktyka, diagnoza i interwencja w przypadkach zaburzeń mowy najczęściej występujących u dzieci dwujęzycznych.
różnicowanie zaburzeń mowy o podłożu anatomiczno funkcjonalnym i problemów wynikających z przenikania się systemów językowych u dziecka dwujęzycznego
kształtowanie priorytetów w terapii logopedycznej dziecka dwujęzycznego
6. Wyzwania w nauczaniu oraz terapii logopedycznej u dzieci dwujęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniemdzieci powracających.
strategie ułatwiające adaptację dziecka dwujęzycznego w nowym środowisku
sposoby na pracę w grupie o zróżnicowanym poziomie kompetencji w języku polskim
7. Wpływ czynników kulturowych na pracę z dzieckiem dwujęzycznym i oraz na współpracę z jego rodziną.
rola dwukulturowości w podtrzymaniu i rozwijaniu dwujęzyczności

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy
Warszawa: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym?
Warsztat
0
Warszawa
Warszawa, Warszawa
 10:00
 11/08
Szczegóły wydarzenia
Szkolenie: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? Warsztaty dla nauczycieli dzieci dwujęzycznych i logopedów.

Prowadzący: dr Aneta Nott-Bower
absolwentka logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego. Wieloletnia badaczka dwujęzyczności. Jako logopeda pracuje z dziećmi dwujęzycznymi z Wielkiej Brytanii oraz z innych krajów. Prowadzi szkolenia dotyczące dwujęzyczności dla rodziców, nauczycieli oraz logopedów dzieci dwujęzycznych w różnych krajach Europy. Opracowuje własne materiały do nauczania języka polskiego u dzieci dwujęzycznych. Tworzy stronę internetową bilingualhouse.com w całości poświęconą dwujęzycznemu wychowaniu i edukacji. Prywatnie matka dwojga dzieci dwujęzycznych.

Godziny szkolenia: 10:00-16:30 (8h dydaktycznych)
Termin: 11.08.2018 r.
Liczba miejsc: 15 - 25
Koszt: 430 zł
Miejsce szkolenia: Warszawa
Uczestnicy: Nauczyciele, pedagodzy i logopedzi

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:
http://bit.ly/Warszawa_Bilingwizm

Treści programowe:
1. Dwujęzyczność kiedyś i dziś.
mity dotyczące dwujęzyczności
integracja a asymilacja - zróżnicowanie postaw społecznych wobec dwujęzyczności w różnych krajach
2. Strategie dwujęzycznego wychowania i wspomagania dwujęzycznego rozwoju w środowisku rodzinnymi i szkolnym.
określanie i kształtowanie dominacji językowej u dziecka dwujęzycznego
postępowanie wobec błędów językowych i mieszania systemów językowych
3. Przebieg rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych.
rozwój komunikacji przy symultanicznym przyswajaniu dwóch lub większej liczby języków
stadia przyswajania drugiego języka u dzieci początkowo jednojęzycznych
4. Wpływ dwujęzyczności na rozwój dziecka.
korzyści poznawcze i warunki ich uzyskania
trudności związane z dwujęzycznością
5. Profilaktyka, diagnoza i interwencja w przypadkach zaburzeń mowy najczęściej występujących u dzieci dwujęzycznych.
różnicowanie zaburzeń mowy o podłożu anatomiczno funkcjonalnym i problemów wynikających z przenikania się systemów językowych u dziecka dwujęzycznego
kształtowanie priorytetów w terapii logopedycznej dziecka dwujęzycznego
6. Wyzwania w nauczaniu oraz terapii logopedycznej u dzieci dwujęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniemdzieci powracających.
strategie ułatwiające adaptację dziecka dwujęzycznego w nowym środowisku
sposoby na pracę w grupie o zróżnicowanym poziomie kompetencji w języku polskim
7. Wpływ czynników kulturowych na pracę z dzieckiem dwujęzycznym i oraz na współpracę z jego rodziną.
rola dwukulturowości w podtrzymaniu i rozwijaniu dwujęzyczności

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy