Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Akcja Lublin! Rozdział 2 | wystawa
Wystawa
47
Galeria Labirynt
ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
 19:00
 26/01
Szczegóły wydarzenia
/// Please scroll down for English version

Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Otwarcie wystawy: 26.01.2018 (piątek), godz. 19.00
Czynna do 18.03.2018
Działania performatywne studentów i studentek Pracowni Działań Przestrzennych: 9.03.2018 (piątek), godz. 19.00
Wstęp wolny
Wernisaż tłumaczony na polski język migowy; tłumaczka: Magdalena Gach; po otwarciu wystawy zapraszamy również na krótkie oprowadzanie tłumaczone na PJM.

Akademia Ruchu, Jerzy Bereś, KwieKulik, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski
oraz studenci i studentki Pracowni Działań Przestrzennych prowadzonej przez prof. Mirosława Bałkę i mgr Zuzę Golińską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Magdalena Angulska, Krzysztof Bagiński, Anna Bajorek, Martyna Baranowicz, Marcin Bednarczyk, Anita Bednarek, Adam Borowski, Anna Borucka, Tymoteusz Bryndal, Jonasz Chlebowski, Oskar Chmioła, Mateusz Choróbski, Zofia Czerniakowska, Norbert Delman, Julia Dorobińska, Lena Marie Emrich, Arman Galstyan, Nanda Gamarra, Julia Golachowska, Zuza Golińska, Iga Gosiewska, Laura Grudniewska, Aleksandra Grunholz, Barbara Gryka, Martine Heuser, Paulina Horba, Michał Huszcza, Ryosuke Imamura, Klaudia Jarecka, Marcelina Jarnuszkiewicz, Anna Jochymek, Marta Kachniarz, Monika Karczmarczyk, Karol Kaczorowski, Anna Kasperska, Justyna Kisielewska, Milena Korolczuk, Marcin Kosakowski, Anna Kosarewska, Katarzyna Kosieradzka, Kamil Kotarba, Olga Kowalska, Adrian Kowalski, Sebastian Krok, Karolina Kubik, Jagoda Kwiatkowska, Hanna Linkowska, Justyna Łoś, Magdalena Łazarczyk, Pieter Malfliet, Beata Małyska, Agnieszka Mastalerz, Fernando Garcia Mendez, Anna Miczko, Marta Mielcarek, Marcin Morawicki, Renata Motyka, Michalina Musielak, Antonina Nowacka, Tymon Nogalski, Laura Ociepa, Dominika Olszowy, Franciszek Orłowski, Timo Poeppel, Artur Prymon, Iwo Rachwał, Marcin Romaniuk, Maria Rutkowska, Mateusz Sadowski, Anna Shimomura, Jana Shostak, Monika Skomra, Agnieszka Sobczak, Mikołaj Sobczak, Julia Staniszewska, Grzegorz Stefański, Barbara Stelmachowska, Michał Szaranowicz, Jan Szewczyk, Stanisław Szumski, Piotr Urbaniec, Alicja Wysocka, Jakub Wysocki, Anna Wziatek

Kuratorzy: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk

"Akcja Lublin! Rozdział 2" to kolejna odsłona lubelskiej historii sztuki akcji i performansu. Na poprzedniej wystawie zaprezentowaliśmy artystów wywodzących się z Lublina, na tej natomiast zostaną przedstawieni klasycy polskiej sztuki, obecni w programie galerii od lat 70. XX wieku. Jerzy Bereś, KwieKulik, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski czy wreszcie Akademia Ruchu to kluczowe postaci dla sztuki performansu i akcji w Polsce. Z dokumentacją ich ikonicznych już prac zestawione zostaną dokonania studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek Pracowni Działań Przestrzennych warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzonej przez prof. Mirosława Bałkę i mgr Zuzę Golińską. Twórczość tych młodych, a nawet bardzo młodych artystów i artystek ukazuje nowe, interesujące podejście do medium, które sprawiało od dłuższego czasu wrażenie bycia w stagnacji lub samopowielania się. Wystawie będą towarzyszyły wykłady i dyskusje na temat historii i kondycji współczesnego performansu.

_______________________________________________EN

Galeria Labirynt, 5 Popiełuszki Street, Lublin
Opening of the exhibition: January 26th, 2018 (Friday), 7 p.m.
On until March 18th, 2018
Performative actions by the students from the Studio of Spatial Activities: March 9th, 2018 (Friday), 7 p.m.
Free admission

Akademia Ruchu (Academy of Movement), Jerzy Bereś, KwieKulik
Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś
Józef Robakowski, Jan Świdziński
Zbigniew Warpechowski
and students from the Studio of Spatial Activities run by Professor Mirosław Bałka and Zuza Golińska, M.A. in the Faculty of Media Art at the Warsaw Academy of Fine Arts)
Curators: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk

'Action Lublin! Chapter 2' is the next edition of the Lublin history of performance and action art. During the previous show we presented artists from Lublin, now we are exhibiting the classics of Polish contemporary art, present in the programmes of the gallery since the ‘70s of the 20th century. Jerzy Bereś, KwieKulik, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski or the Academy of Movement are the key figures of performance and action art in Poland. Documentation of their iconic pieces is confronted with the accomplishments of students and graduates of the Studio of Spatial Activities at the Warsaw Academy of Fine Arts run by Professor Mirosław Bałka and Zuza Golińska, M.A. Works of those young – or sometimes very young – artists show a new, interesting approach to the medium which for a long time has seemed to be self-duplicating or in stagnation. The exhibition is to be accompanied by lectures and discussions on history and shape of contemporary performance.
Zobacz także inne wydarzenia z Lublina
Akcja Lublin! Rozdział 2 | wystawa
Wystawa
47
Galeria Labirynt
ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
 19:00
 26/01
Szczegóły wydarzenia
/// Please scroll down for English version

Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Otwarcie wystawy: 26.01.2018 (piątek), godz. 19.00
Czynna do 18.03.2018
Działania performatywne studentów i studentek Pracowni Działań Przestrzennych: 9.03.2018 (piątek), godz. 19.00
Wstęp wolny
Wernisaż tłumaczony na polski język migowy; tłumaczka: Magdalena Gach; po otwarciu wystawy zapraszamy również na krótkie oprowadzanie tłumaczone na PJM.

Akademia Ruchu, Jerzy Bereś, KwieKulik, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski
oraz studenci i studentki Pracowni Działań Przestrzennych prowadzonej przez prof. Mirosława Bałkę i mgr Zuzę Golińską na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie: Magdalena Angulska, Krzysztof Bagiński, Anna Bajorek, Martyna Baranowicz, Marcin Bednarczyk, Anita Bednarek, Adam Borowski, Anna Borucka, Tymoteusz Bryndal, Jonasz Chlebowski, Oskar Chmioła, Mateusz Choróbski, Zofia Czerniakowska, Norbert Delman, Julia Dorobińska, Lena Marie Emrich, Arman Galstyan, Nanda Gamarra, Julia Golachowska, Zuza Golińska, Iga Gosiewska, Laura Grudniewska, Aleksandra Grunholz, Barbara Gryka, Martine Heuser, Paulina Horba, Michał Huszcza, Ryosuke Imamura, Klaudia Jarecka, Marcelina Jarnuszkiewicz, Anna Jochymek, Marta Kachniarz, Monika Karczmarczyk, Karol Kaczorowski, Anna Kasperska, Justyna Kisielewska, Milena Korolczuk, Marcin Kosakowski, Anna Kosarewska, Katarzyna Kosieradzka, Kamil Kotarba, Olga Kowalska, Adrian Kowalski, Sebastian Krok, Karolina Kubik, Jagoda Kwiatkowska, Hanna Linkowska, Justyna Łoś, Magdalena Łazarczyk, Pieter Malfliet, Beata Małyska, Agnieszka Mastalerz, Fernando Garcia Mendez, Anna Miczko, Marta Mielcarek, Marcin Morawicki, Renata Motyka, Michalina Musielak, Antonina Nowacka, Tymon Nogalski, Laura Ociepa, Dominika Olszowy, Franciszek Orłowski, Timo Poeppel, Artur Prymon, Iwo Rachwał, Marcin Romaniuk, Maria Rutkowska, Mateusz Sadowski, Anna Shimomura, Jana Shostak, Monika Skomra, Agnieszka Sobczak, Mikołaj Sobczak, Julia Staniszewska, Grzegorz Stefański, Barbara Stelmachowska, Michał Szaranowicz, Jan Szewczyk, Stanisław Szumski, Piotr Urbaniec, Alicja Wysocka, Jakub Wysocki, Anna Wziatek

Kuratorzy: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk

"Akcja Lublin! Rozdział 2" to kolejna odsłona lubelskiej historii sztuki akcji i performansu. Na poprzedniej wystawie zaprezentowaliśmy artystów wywodzących się z Lublina, na tej natomiast zostaną przedstawieni klasycy polskiej sztuki, obecni w programie galerii od lat 70. XX wieku. Jerzy Bereś, KwieKulik, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski czy wreszcie Akademia Ruchu to kluczowe postaci dla sztuki performansu i akcji w Polsce. Z dokumentacją ich ikonicznych już prac zestawione zostaną dokonania studentów i studentek oraz absolwentów i absolwentek Pracowni Działań Przestrzennych warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzonej przez prof. Mirosława Bałkę i mgr Zuzę Golińską. Twórczość tych młodych, a nawet bardzo młodych artystów i artystek ukazuje nowe, interesujące podejście do medium, które sprawiało od dłuższego czasu wrażenie bycia w stagnacji lub samopowielania się. Wystawie będą towarzyszyły wykłady i dyskusje na temat historii i kondycji współczesnego performansu.

_______________________________________________EN

Galeria Labirynt, 5 Popiełuszki Street, Lublin
Opening of the exhibition: January 26th, 2018 (Friday), 7 p.m.
On until March 18th, 2018
Performative actions by the students from the Studio of Spatial Activities: March 9th, 2018 (Friday), 7 p.m.
Free admission

Akademia Ruchu (Academy of Movement), Jerzy Bereś, KwieKulik
Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś
Józef Robakowski, Jan Świdziński
Zbigniew Warpechowski
and students from the Studio of Spatial Activities run by Professor Mirosław Bałka and Zuza Golińska, M.A. in the Faculty of Media Art at the Warsaw Academy of Fine Arts)
Curators: Paulina Kempisty, Waldemar Tatarczuk

'Action Lublin! Chapter 2' is the next edition of the Lublin history of performance and action art. During the previous show we presented artists from Lublin, now we are exhibiting the classics of Polish contemporary art, present in the programmes of the gallery since the ‘70s of the 20th century. Jerzy Bereś, KwieKulik, Ewa Partum, Maria Pinińska-Bereś, Józef Robakowski, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski or the Academy of Movement are the key figures of performance and action art in Poland. Documentation of their iconic pieces is confronted with the accomplishments of students and graduates of the Studio of Spatial Activities at the Warsaw Academy of Fine Arts run by Professor Mirosław Bałka and Zuza Golińska, M.A. Works of those young – or sometimes very young – artists show a new, interesting approach to the medium which for a long time has seemed to be self-duplicating or in stagnation. The exhibition is to be accompanied by lectures and discussions on history and shape of contemporary performance.
Zobacz także inne wydarzenia z Lublina