Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Odwilż 56 – Cracovia 65 Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza
Wystawa
239
Hotel Cracovia
Focha 1, Kraków
 15:00
 24/11
Szczegóły wydarzenia
ODWILŻ 56 – CRACOVIA 65. WYSTAWA ARCHITEKTURY WITOLDA CĘCKIEWICZA
w dawnym Hotelu Cracovia, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie,
al. Focha 1, Kraków
24.11.2017–21.01.2018
[Please scroll down for English version]

Wystawa w dawnym hotelu Cracovia to opowieść o architekturze Witolda Cęckiewicza ukazanej na politycznym i społecznym tle dwóch dekad następujących po odwilży 1956 roku.

Po wydarzeniach października 1956 roku architekci zerwali z socrealizmem i zwrócili się w stronę form nowoczesnych. Ten przełom jest punktem wyjścia wystawy zorganizowanej w gmachu dawnego hotelu Cracovia (obecnie Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie). Główną osią pokazu będą dokonania Witolda Cęckiewicza – jednego z najważniejszych architektów polskiego powojennego modernizmu. Cęckiewicz w 1965 roku zaprojektował hotel Cracovia zaliczany – wraz z towarzyszącym mu kinem Kijów – do czołowych osiągnięć polskiej architektury lat 60. Zespół ten stanowi architektoniczny odpowiednik najciekawszych dzieł w polskiej kulturze tego okresu, rozkwitającej na fali odwilżowych przemian. Wystawa w Cracovii to wielowątkowa narracja pokazująca architekturę w kontekście realiów PRL-u lat 50. i 60. Celem pokazu jest zobrazowanie sprzeczności poodwilżowego przełomu, z jednej strony prezentującego szczytowe osiągnięcia polskiej kultury, z drugiej determinowanego przez przywództwo polityczne Władysława Gomułki.

Kuratorzy: Instytut Architektury: Dorota Jedruch, Marta Karpińska. Dorota Lesniak-Rychlak, Michał Wiśniewski
Współpraca: Kacper Kępiński, Agata Wiśniewska
Organizator: Instytut Architektury
Współorganizator: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Partner główny: Muzeum Narodowe w Krakowie
Partnerzy: Fundacja Sztuk Wizualnych, Kwartalnik Przekrój, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, FORUM Designu
Aranżacja: Pracownia Macieja Siudy
Projekt graficzny wystawy: Wojciech Kwiecień-Janikowski, Kuba Sowiński
Produkcja: Małgorzata Dziedzic, Izabela Wałek

Wystawa czynna do 21 stycznia 2018 roku:
wtorek-piątek 15:00-19:00
sobota-niedziela 11:00-19:00
Bilety: 5 zł ulgowy, 7 zł normalny,
wstęp wolny dla dzieci do lat 7
Płatność tylko gotówką

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków PL

www.instytutarchitektury.org/odwilz
informacje o wernisażu wystawy: www.facebook.com/events/1539626106083345

---------------------------------------------------------------------

THE THAW 56 – CRACOVIA 65. EXHIBITION OF WITOLD CĘCKIEWICZ’S ARCHITECTURE
In the former Cracovia Hotel, branch of the National Museum in Kraków, al. Focha 1, Kraków
24.11.2017–21.01.2018

The exhibition in the former Cracovia Hotel tells a story of Witold Cęckiewicz’s architecture against the political and social background of the two decades following the 1956 Thaw.
After the events of October 1956, architects abandoned socialist realism and turned to modern forms. This breakthrough is the starting point of an exhibition organized in the building of the former Cracovia Hotel (now the Branch of the National Museum in Kraków). The main axis of the show will be the oeuvre of Witold Cęckiewicz – one of the most important architects of Polish post-war modernism. In 1965, Cęckiewicz designed the Cracovia Hotel that – along with the adjacent Kijów (Kiev) Cinema – count among the leading achievements of Polish architecture in the 1960s. The complex of buildings constitutes an architectural parallel to the most notable works of Polish culture of that period – the culture that flourished on the wave of political Thaw. The exhibition in Cracovia is a multifaceted narrative, showing architecture in the context of the People’s Republic of Poland reality in the 1950s and 1960s. The purpose of the show is to illustrate the contradictions of the post-Thaw breakthrough – on the one hand, producing peak achievements of Polish culture, and on the other, determined by Władysław Gomułka’s political leadership.

Curators: Instytut Architektury (Institute of Architecture): Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski
Cooperation: Kacper Kępiński, Agata Wiśniewska
Organised by: Instytut Architektury (Institute of Architecture)
Co-organised by: Muzeum Inżynierii Miejskiej (Museum of Municipal Engineering)
Main Partner: Muzeum Narodowe w Krakowie (National Museum in Kraków)
Partners: Fundacja Sztuk Wizualnych (Foundation for Visual Arts), kwartalnik „Przekrój” (‘Przekrój’ quarterly), Muzeum Historii Fotografii (Museum of History of Photography), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Historical Museum of the City of Kraków), Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (Cracow University of Technology, Faculty of Architecture)
Exhibition layout: Pracownia Macieja Siudy (Maciej Siuda’s Studio)
Graphic design of the exhibition: Wojciech Kwiecień-Janikowski, Kuba Sowiński
Production: Małgorzata Dziedzic, Izabela Wałek

Instytut Architektury: www.instytutarchitektury.org
Project co-financed by the Municipality of Kraków
Zobacz także inne wydarzenia z Krakowa
Odwilż 56 – Cracovia 65 Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza
Wystawa
239
Hotel Cracovia
Focha 1, Kraków
 15:00
 24/11
Szczegóły wydarzenia
ODWILŻ 56 – CRACOVIA 65. WYSTAWA ARCHITEKTURY WITOLDA CĘCKIEWICZA
w dawnym Hotelu Cracovia, Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie,
al. Focha 1, Kraków
24.11.2017–21.01.2018
[Please scroll down for English version]

Wystawa w dawnym hotelu Cracovia to opowieść o architekturze Witolda Cęckiewicza ukazanej na politycznym i społecznym tle dwóch dekad następujących po odwilży 1956 roku.

Po wydarzeniach października 1956 roku architekci zerwali z socrealizmem i zwrócili się w stronę form nowoczesnych. Ten przełom jest punktem wyjścia wystawy zorganizowanej w gmachu dawnego hotelu Cracovia (obecnie Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie). Główną osią pokazu będą dokonania Witolda Cęckiewicza – jednego z najważniejszych architektów polskiego powojennego modernizmu. Cęckiewicz w 1965 roku zaprojektował hotel Cracovia zaliczany – wraz z towarzyszącym mu kinem Kijów – do czołowych osiągnięć polskiej architektury lat 60. Zespół ten stanowi architektoniczny odpowiednik najciekawszych dzieł w polskiej kulturze tego okresu, rozkwitającej na fali odwilżowych przemian. Wystawa w Cracovii to wielowątkowa narracja pokazująca architekturę w kontekście realiów PRL-u lat 50. i 60. Celem pokazu jest zobrazowanie sprzeczności poodwilżowego przełomu, z jednej strony prezentującego szczytowe osiągnięcia polskiej kultury, z drugiej determinowanego przez przywództwo polityczne Władysława Gomułki.

Kuratorzy: Instytut Architektury: Dorota Jedruch, Marta Karpińska. Dorota Lesniak-Rychlak, Michał Wiśniewski
Współpraca: Kacper Kępiński, Agata Wiśniewska
Organizator: Instytut Architektury
Współorganizator: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Partner główny: Muzeum Narodowe w Krakowie
Partnerzy: Fundacja Sztuk Wizualnych, Kwartalnik Przekrój, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, FORUM Designu
Aranżacja: Pracownia Macieja Siudy
Projekt graficzny wystawy: Wojciech Kwiecień-Janikowski, Kuba Sowiński
Produkcja: Małgorzata Dziedzic, Izabela Wałek

Wystawa czynna do 21 stycznia 2018 roku:
wtorek-piątek 15:00-19:00
sobota-niedziela 11:00-19:00
Bilety: 5 zł ulgowy, 7 zł normalny,
wstęp wolny dla dzieci do lat 7
Płatność tylko gotówką

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków PL

www.instytutarchitektury.org/odwilz
informacje o wernisażu wystawy: www.facebook.com/events/1539626106083345

---------------------------------------------------------------------

THE THAW 56 – CRACOVIA 65. EXHIBITION OF WITOLD CĘCKIEWICZ’S ARCHITECTURE
In the former Cracovia Hotel, branch of the National Museum in Kraków, al. Focha 1, Kraków
24.11.2017–21.01.2018

The exhibition in the former Cracovia Hotel tells a story of Witold Cęckiewicz’s architecture against the political and social background of the two decades following the 1956 Thaw.
After the events of October 1956, architects abandoned socialist realism and turned to modern forms. This breakthrough is the starting point of an exhibition organized in the building of the former Cracovia Hotel (now the Branch of the National Museum in Kraków). The main axis of the show will be the oeuvre of Witold Cęckiewicz – one of the most important architects of Polish post-war modernism. In 1965, Cęckiewicz designed the Cracovia Hotel that – along with the adjacent Kijów (Kiev) Cinema – count among the leading achievements of Polish architecture in the 1960s. The complex of buildings constitutes an architectural parallel to the most notable works of Polish culture of that period – the culture that flourished on the wave of political Thaw. The exhibition in Cracovia is a multifaceted narrative, showing architecture in the context of the People’s Republic of Poland reality in the 1950s and 1960s. The purpose of the show is to illustrate the contradictions of the post-Thaw breakthrough – on the one hand, producing peak achievements of Polish culture, and on the other, determined by Władysław Gomułka’s political leadership.

Curators: Instytut Architektury (Institute of Architecture): Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski
Cooperation: Kacper Kępiński, Agata Wiśniewska
Organised by: Instytut Architektury (Institute of Architecture)
Co-organised by: Muzeum Inżynierii Miejskiej (Museum of Municipal Engineering)
Main Partner: Muzeum Narodowe w Krakowie (National Museum in Kraków)
Partners: Fundacja Sztuk Wizualnych (Foundation for Visual Arts), kwartalnik „Przekrój” (‘Przekrój’ quarterly), Muzeum Historii Fotografii (Museum of History of Photography), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Historical Museum of the City of Kraków), Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej (Cracow University of Technology, Faculty of Architecture)
Exhibition layout: Pracownia Macieja Siudy (Maciej Siuda’s Studio)
Graphic design of the exhibition: Wojciech Kwiecień-Janikowski, Kuba Sowiński
Production: Małgorzata Dziedzic, Izabela Wałek

Instytut Architektury: www.instytutarchitektury.org
Project co-financed by the Municipality of Kraków
Zobacz także inne wydarzenia z Krakowa
Polecane wydarzenia
Kultura: Wykład: Xian i okolice
Wykład: Xi'an i okolice
Kultura
4
Kultura - Instytut Konfucjusza w Krakowie
Instytut Konfucjusza w Krakowie
Radziwiłłowska 4, Kraków
 18:00
 20/04