Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Kurs doskonalący Arteterapia Terapia Sztuką Wrocław
Warsztat
6
Wrocław
Wrocław, Wrocław
 09:00
 13/01
Szczegóły wydarzenia
Kurs doskonalący „ARTETERAPIA – Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”


13-14.01.2018 r. *** Aleksandra Hercena 3-5, 50-453 Wrocław

Godz.: 9:00 - 17:00

Cel: podwyższenie kompetencji zawodowych, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie. Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.
Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie. Skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.

PROGRAM:
Część teoretyczna (2 godz.):
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna (22 godz.):
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7. Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią– ćwiczenia warsztatowe
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala w edukacji – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja.
16. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii

Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne
Cena: 420 zł
( obejmuje otrzymanie Certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z grupą dzieci i młodzieży” wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), Każdy uczestnik otrzyma skrypt, przykładowe konspekty zajęć z arteterapii, płytę CD z muzyką do zajęć, notatnik, teczkę, długopis)

UZUPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY O PODANIE

** NAZWY SZKOLENIA ** oraz MIASTA !!!

Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma na e-maila informację o PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA

Płatność/Warunek udziału:

1.Osoba indywidualna –zaliczka 200 zł termin płatności 14 dni do dnia kursu

dane do przelewu: ISKRA-Edukacja, animacja, szkolenia. Sylwia Sawa-Pasternak, Dobryniów 51A, 22-351 Łopiennik Górny na nr konta: 26 1950 0001 2006 0198 0198 0002 Tytułem: Arteterapia + MIASTO

LUB

2. LUB Płatność na podstawie wystawionej faktury dla pracodawcy (prosimy o dane: nazwa, adres, nip placówki) termin płatności 7/14 dni od dnia kursu
Zobacz także inne wydarzenia z Wrocławia
Kurs doskonalący Arteterapia Terapia Sztuką Wrocław
Warsztat
6
Wrocław
Wrocław, Wrocław
 09:00
 13/01
Szczegóły wydarzenia
Kurs doskonalący „ARTETERAPIA – Terapia sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą”


13-14.01.2018 r. *** Aleksandra Hercena 3-5, 50-453 Wrocław

Godz.: 9:00 - 17:00

Cel: podwyższenie kompetencji zawodowych, umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych bardziej specjalistycznych szkoleniach w tej dziedzinie. Ukończenie go uprawnia do prowadzenia zajęć tą metodą w pracy z dziećmi i młodzieżą.

DLA: nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, instruktorów zajęć plastycznych/artystycznych, wychowawców świetlic, terapeutów, psychologów, pedagogów, animatorów kultury, studentów różnych specjalności oraz wszystkich tych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać praktyczną wiedzą.
Nie wymagamy umiejętności artystyczno-plastycznych !!!!

Podczas kursu uczestnicy poznają różne techniki arteterapeutyczne rozwijające kreatywność i twórcze myślenie. Skuteczne narzędzia, metody i techniki, które można zastosować na zajęciach szkolnych i przedszkolnych, terapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz artystycznych.

PROGRAM:
Część teoretyczna (2 godz.):
1. Zasady, techniki i metody arteterapii
2. Kreatywność – twórczość – katharsis
3. Cele, walory i zasady budowania konspektu zajęć w pracy z grupą dzieci
4. Niezbędny sprzęt i materiały
5. Arteterapia w pracy z dziećmi a młodzieżą – wskazówki

Cześć praktyczna (22 godz.):
6. Formy grupowej pracy twórczej: metody interaktywne, metody na integrację grupy – ćwiczenia warsztatowe
7. Wybrane techniki plastykoterapii połączonej z muzykoterapią, choreoterapią oraz teatroterapią– ćwiczenia warsztatowe
8. Wymogi stawiane arteterapeucie – Etyka zawodowa
9. Papier, tkanina, kredka, kartka i farby w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
10. Ekspresja siebie poprzez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe; taniec, muzyka, plastyka, słowo, gest i ekspresja – ćwiczenia warsztatowe
11. Rysunek – „język wizualny, podstawy komunikowania się” – ćwiczenia warsztatowe
12. Twórcze malowanie i rysowanie – ćwiczenia warsztatowe
13. Mandala w edukacji – ćwiczenia warsztatowe
14. Techniki relaksacyjne w arteterapii – ćwiczenia warsztatowe
15. Metody i techniki w arteterapii: chromoterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, plastykoterapia, teatroterapia, praca z ciałem, wizualizacja.
16. Budowanie konspektu zajęć z arteterapii

Czas trwania: 24 godz. dydaktyczne
Cena: 420 zł
( obejmuje otrzymanie Certyfikatu ukończenia kursu doskonalącego z „ARTETERAPII – Terapii sztuką w pracy z grupą dzieci i młodzieży” wydanego na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), Każdy uczestnik otrzyma skrypt, przykładowe konspekty zajęć z arteterapii, płytę CD z muzyką do zajęć, notatnik, teczkę, długopis)

UZUPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY O PODANIE

** NAZWY SZKOLENIA ** oraz MIASTA !!!

Po uzupełnieniu formularza zgłoszeniowego, uczestnik otrzyma na e-maila informację o PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA

Płatność/Warunek udziału:

1.Osoba indywidualna –zaliczka 200 zł termin płatności 14 dni do dnia kursu

dane do przelewu: ISKRA-Edukacja, animacja, szkolenia. Sylwia Sawa-Pasternak, Dobryniów 51A, 22-351 Łopiennik Górny na nr konta: 26 1950 0001 2006 0198 0198 0002 Tytułem: Arteterapia + MIASTO

LUB

2. LUB Płatność na podstawie wystawionej faktury dla pracodawcy (prosimy o dane: nazwa, adres, nip placówki) termin płatności 7/14 dni od dnia kursu
Zobacz także inne wydarzenia z Wrocławia
Polecane wydarzenia
Imprezy: ● SNAP
● SNAP
Imprezy
0
Imprezy - Mundo 71 Music Club
Mundo 71 Music Club
Ruska 51, Wrocław
 22:00
 19/04