Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Defilada 100-lecia Niepodległości - Kawaleria XX wieku
Rozrywka
99
Warszawa
Warszawa, Warszawa
 18:00
 13/08
Szczegóły wydarzenia
W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Warszawie, w dniu Święta Wojska Polskiego odbędzie się wielka parada rekonstruktorów historycznych wszystkich epok. Kawaleria XX wieku będzie jednym z elementów defilady, w której udział wezmą także reprezentacje wszystkich epok i okresów historycznych: grup słowiańskich, średniowiecznych, formacji wojskowych od XVI do XIX wieku, w tym oddziałów z okresu polskich powstań narodowych, XX-to wiecznej piechoty, artylerii, łączności, saperów, intendentury, służby medycznej oraz KOP, żandarmerii i Policji Państwowej. Prezentowane będą także formacje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oraz 1 i 2 Armia WP na Wschodzie, jak również pojazdy historyczne i oddziały Polskiego Państwa Podziemnego oraz ruchu niepodległościowego po 1945 roku. Pomysłodawcą i organizatorem Imprezy jest poseł Arkadiusz Czartoryski. Każdej odtwarzanej epoce został przydzielony koordynator, który czuwać będzie nad rekrutacją grup oraz nad porządkiem w czasie trwania wydarzenia. Parada zorganizowana będzie w dniu Święta Wojska Polskiego – maszerować w niej więc będą rekonstruktorzy odtwarzający wszelkiego typu regularne oddziały wojskowe, zarówno piesze jak i konne. W defiladzie planowany jest łączny udział około 3500 tysięcy osób i 500 koni.
Zamierzeniem koordynatorów odpowiadających za oddziały okresu XX wieku (lata 1914-1945, w składzie: piechota, kawaleria i zaprzęgi konne), jest stworzenie kolumny marszowej składającej się z pododdziałów dowodzonych przez wyselekcjonowanych i powołanych dowódców, które maszerować będą w poniższej kolejności.

1. „Siódemka” Beliny Prażmowskiego
2. Powóz konny z Marszalkiem Józefem Piłsudskim
3. Kompania Kadrowa - 154 strzelców
4. Zaprzęgi i sprzęt (armaty) ciągnięty przez konie – rok 1914
5. Piechota nawiązująca do 1920 roku
6. Kawaleria nawiązująca do 1920 roku
7. Zaprzęgi i sprzęt (armaty) ciągnięty przez konie – rok 1920
8. Piechota, Policja Państwowa, Żandarmeria, KOP nawiązujące do 1939 roku
9. Pluton trębaczy - umundurowany zgodnie z regulaminami z 1938 r
10. Szwadron „Sztandarowy” - umundurowany zgodnie z regulaminami z 1938 r.
11. Szwadron liniowy „Garnizonowy” z konnymi KOP umundurowany w mundury garnizonowe zgodnie z regulaminami z 1938 r.
12. Szwadron liniowy „Polowy” umundurowany w mundury polowe zgodnie
z regulaminami z 1938 r.
13. Zaprzęgi i sprzęt (armaty) ciągnięty przez konie – rok 1939
14. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
15. 1 i 2 Armia WP na Wschodzie
16. Polskie Państwo Podziemne 1939-45 i Podziemie Niepodległościowe po 1945
UWAGA!
Za rekrutację oddziałów piechoty WP, cyklistów, piechoty KOP, Policję Państwową, Żandarmerię, Polskie Siły Zbrojne zna Zachodzie, 1 i 2 Armię WP na Wschodzie, Polskie Państwo Podziemne 1939-45 r. i Podziemie Niepodległościowe po 1945 r. oraz zaprzęgi konne XX wieku odpowiedzialny jest Paweł Rożdżestwieński.

Informacje organizacyjne:

1. Planowana ilość koni wierzchowych i zaprzęgowych (Kawaleria XX wieku) - 300.
2. Planowana ilość kawalerzystów oraz woźniców- 300 os. /wyłącznie mężczyźni/.
3. Planowana ilość luzaków /2 osoby na sekcję 6 osobową/ - 100 os.
4. Otwarcie obozu: poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. w godzinach popołudniowych; zamknięcie obozu: środa 15 sierpnia 2018 r. w godzinach wieczornych.
5. Planowane miejsce obozowiska: tereny zielony pomiędzy Centrum Olimpijskim, a Grodem Jomsborg.
6. Zakwaterowanie koni w przenośnych boksach.
7. Zakwaterowanie kawalerzystów i luzaków w namiotach wojskowych typu: N-S z łóżkami polowymi i materacami.
8. Podczas pobytu na obozowisku zagwarantowana:
a) woda, słoma i siano dla koni;
b) punkt sanitarno-medyczny;
c) punkt weterynaryjny i podkuwacz;
d) Obsługa techniczna obozu;
e) toalety przenośne typu TOI TOI;
a) umywalki ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę;
b) punkty z kontenerami lub koszami na śmieci;
c) ochrona obozowiska (Żandarmeria Wojskowa, Policja, Agencja Ochrony).
d) zbiornik na odpady końskie (obornik);
9. Owies dla koni we własnym zakresie.
10. Refundacja kosztów za konia i transport; rozliczenie z uczestnikami na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej „za udział …”; termin przelew do 30 dni po zakończeniu wydarzenia.
11. Nie dopuszcza się zwrotów kosztów za konia i transport na podstawi umów o dzieło.
12. Kwoty refundacji kosztów w trakcie negocjacji z Ministerstwem Obrony Narodowej - głównym organizatorem Defilady.
13. Podczas wydarzenia obowiązywać będzie zakaz spożywania alkoholu, pod rygorem usunięcia bez prawa do refundacji kosztów.
14. Podczas wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględne podporządkowanie regulaminom obozowiska, poleceniom i rozkazom wyznaczonych oficerów kawalerii ochotniczej oraz patroli kontrolnych Policji i Żandarmerii Wojskowej.
15. Każdy koń musi posiadać paszport z aktualnymi badaniami i szczepieniami.
16. Każde stowarzyszenie może wystawić osoby odpowiednio do wolnych miejsc w szyku:
- 1 poczet sztandarowy /3 konie/; oficerowie i szeregowi
- 1 sekcję w umundurowaniu garnizonowym wz. 36 /3 lub 6 koni/;
- 1 sekcję w umundurowaniu polowym wz. 36/19 /do 6 koni/;
- 1 sekcję w umundurowaniu na 1920 rok /do 8 koni/;
17. Niedopuszczalne są współczesne naszywki naramienne na umundurowaniu kawaleryjskim, długa fryzura oraz zarost na twarzy.
18. W defiladzie nie mogą brać udziału ogiery oraz konie maści srokatej lub tarantowatej.
19. W defiladzie mogą brać udział konie nie młodsze niż 4 lata.
20. W defiladzie mogą brać udział wyłącznie konie w dobrej kondycji zdrowotnej, przystosowane do jazdy miejskiej w szykach kawaleryjskich. Konie odporne na hałas, tłum, inne konie, warkot pojazdów…
21. W defiladzie mogą brać udział tylko i wyłącznie kawalerzyści znający i w praktyce stosujący Regulaminy Kawalerii z 1938 r. Tom I Wyszkolenie Kawalerzysty, Tom II
22. Każdy kawalerzysta biorący udział w defiladzie powinien posiadać umiejętności:
a) jazdy konnej we wszystkich chodach,
b) poruszania się w szykach kawaleryjskich i ich zmiany konno we wszystkich chodach,
c) posługiwania się szablą i lancą konno,
d) kontrolowania noszenia munduru,
e) znajomości musztry pieszej.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenie umiejętności jeździeckich (koni i ułanów) w siedzibie Stowarzyszenia/ Grupy zgłoszonej do udziału w defiladzie.
24. W defiladzie mogą brać udział kawalerzyści nie zrzeszeni w stowarzyszeniach/grupach, z których stworzona będzie kolumna marszowa. Po weryfikacji, kawalerzyści tacy będą wcieleni w zależności od rodzaju deklarowanego umundurowania do odpowiednich szwadronów.

MIEJSCA W KOLUMNIE MARSZOWEJ - KAWALERIA XX WIEKU
Siódemka Beliny-Prażmowskiego - skład: oficer + 6 ułanów
/Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich/ -7

Pluton trębaczy - skład: oficer + 12 ułanów = 13

1 szwadron „1920” - skład: oficer + 40 ułanów w umundurowaniu z 1920r. = 41
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie do 8 osób

2 szwadron „sztandarowy” – skład: oficer prowadzący + 30 pocztów sztandarowych = 91
/90 oficerów i szeregowych/
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie max. 3 osoby

3 szwadron liniowy - skład: oficer + 60 ułanów w mundurach garnizonowych wz. 36 = 61
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie 3 lub 6 osób
4 szwadron liniowy - skład: oficer + 60 ułanów w mundurach polowych wz. 36 = 61
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie do 6 osób

UWAGA!
Pozostali chętni będą przydzielani do szwadronów z listy dodatkowej – według posiadanego umundurowania.
Ilość osób lub skład w szwadronach może ulec zmianie podczas procesu rekrutacji – zależnie od umundurowania deklarowanego przez uczestników.
Powyższe informacje organizacyjne, ze względu na toczący się proces organizacyjny mają charakter wstępny – w toku dalszych ustaleń mogą ulec zmianie lub modyfikacji.

KOORDYNATOR KOMPONENTU
KAWALERIA XX WIEKU
rotmistrz kaw. och. Robert Mazur
tel. 661-174-541
e-mail: rotmistrz@onet.eu
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy
Defilada 100-lecia Niepodległości - Kawaleria XX wieku
Rozrywka
99
Warszawa
Warszawa, Warszawa
 18:00
 13/08
Szczegóły wydarzenia
W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Warszawie, w dniu Święta Wojska Polskiego odbędzie się wielka parada rekonstruktorów historycznych wszystkich epok. Kawaleria XX wieku będzie jednym z elementów defilady, w której udział wezmą także reprezentacje wszystkich epok i okresów historycznych: grup słowiańskich, średniowiecznych, formacji wojskowych od XVI do XIX wieku, w tym oddziałów z okresu polskich powstań narodowych, XX-to wiecznej piechoty, artylerii, łączności, saperów, intendentury, służby medycznej oraz KOP, żandarmerii i Policji Państwowej. Prezentowane będą także formacje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oraz 1 i 2 Armia WP na Wschodzie, jak również pojazdy historyczne i oddziały Polskiego Państwa Podziemnego oraz ruchu niepodległościowego po 1945 roku. Pomysłodawcą i organizatorem Imprezy jest poseł Arkadiusz Czartoryski. Każdej odtwarzanej epoce został przydzielony koordynator, który czuwać będzie nad rekrutacją grup oraz nad porządkiem w czasie trwania wydarzenia. Parada zorganizowana będzie w dniu Święta Wojska Polskiego – maszerować w niej więc będą rekonstruktorzy odtwarzający wszelkiego typu regularne oddziały wojskowe, zarówno piesze jak i konne. W defiladzie planowany jest łączny udział około 3500 tysięcy osób i 500 koni.
Zamierzeniem koordynatorów odpowiadających za oddziały okresu XX wieku (lata 1914-1945, w składzie: piechota, kawaleria i zaprzęgi konne), jest stworzenie kolumny marszowej składającej się z pododdziałów dowodzonych przez wyselekcjonowanych i powołanych dowódców, które maszerować będą w poniższej kolejności.

1. „Siódemka” Beliny Prażmowskiego
2. Powóz konny z Marszalkiem Józefem Piłsudskim
3. Kompania Kadrowa - 154 strzelców
4. Zaprzęgi i sprzęt (armaty) ciągnięty przez konie – rok 1914
5. Piechota nawiązująca do 1920 roku
6. Kawaleria nawiązująca do 1920 roku
7. Zaprzęgi i sprzęt (armaty) ciągnięty przez konie – rok 1920
8. Piechota, Policja Państwowa, Żandarmeria, KOP nawiązujące do 1939 roku
9. Pluton trębaczy - umundurowany zgodnie z regulaminami z 1938 r
10. Szwadron „Sztandarowy” - umundurowany zgodnie z regulaminami z 1938 r.
11. Szwadron liniowy „Garnizonowy” z konnymi KOP umundurowany w mundury garnizonowe zgodnie z regulaminami z 1938 r.
12. Szwadron liniowy „Polowy” umundurowany w mundury polowe zgodnie
z regulaminami z 1938 r.
13. Zaprzęgi i sprzęt (armaty) ciągnięty przez konie – rok 1939
14. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
15. 1 i 2 Armia WP na Wschodzie
16. Polskie Państwo Podziemne 1939-45 i Podziemie Niepodległościowe po 1945
UWAGA!
Za rekrutację oddziałów piechoty WP, cyklistów, piechoty KOP, Policję Państwową, Żandarmerię, Polskie Siły Zbrojne zna Zachodzie, 1 i 2 Armię WP na Wschodzie, Polskie Państwo Podziemne 1939-45 r. i Podziemie Niepodległościowe po 1945 r. oraz zaprzęgi konne XX wieku odpowiedzialny jest Paweł Rożdżestwieński.

Informacje organizacyjne:

1. Planowana ilość koni wierzchowych i zaprzęgowych (Kawaleria XX wieku) - 300.
2. Planowana ilość kawalerzystów oraz woźniców- 300 os. /wyłącznie mężczyźni/.
3. Planowana ilość luzaków /2 osoby na sekcję 6 osobową/ - 100 os.
4. Otwarcie obozu: poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. w godzinach popołudniowych; zamknięcie obozu: środa 15 sierpnia 2018 r. w godzinach wieczornych.
5. Planowane miejsce obozowiska: tereny zielony pomiędzy Centrum Olimpijskim, a Grodem Jomsborg.
6. Zakwaterowanie koni w przenośnych boksach.
7. Zakwaterowanie kawalerzystów i luzaków w namiotach wojskowych typu: N-S z łóżkami polowymi i materacami.
8. Podczas pobytu na obozowisku zagwarantowana:
a) woda, słoma i siano dla koni;
b) punkt sanitarno-medyczny;
c) punkt weterynaryjny i podkuwacz;
d) Obsługa techniczna obozu;
e) toalety przenośne typu TOI TOI;
a) umywalki ze zintegrowanym zbiornikiem na wodę;
b) punkty z kontenerami lub koszami na śmieci;
c) ochrona obozowiska (Żandarmeria Wojskowa, Policja, Agencja Ochrony).
d) zbiornik na odpady końskie (obornik);
9. Owies dla koni we własnym zakresie.
10. Refundacja kosztów za konia i transport; rozliczenie z uczestnikami na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej „za udział …”; termin przelew do 30 dni po zakończeniu wydarzenia.
11. Nie dopuszcza się zwrotów kosztów za konia i transport na podstawi umów o dzieło.
12. Kwoty refundacji kosztów w trakcie negocjacji z Ministerstwem Obrony Narodowej - głównym organizatorem Defilady.
13. Podczas wydarzenia obowiązywać będzie zakaz spożywania alkoholu, pod rygorem usunięcia bez prawa do refundacji kosztów.
14. Podczas wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględne podporządkowanie regulaminom obozowiska, poleceniom i rozkazom wyznaczonych oficerów kawalerii ochotniczej oraz patroli kontrolnych Policji i Żandarmerii Wojskowej.
15. Każdy koń musi posiadać paszport z aktualnymi badaniami i szczepieniami.
16. Każde stowarzyszenie może wystawić osoby odpowiednio do wolnych miejsc w szyku:
- 1 poczet sztandarowy /3 konie/; oficerowie i szeregowi
- 1 sekcję w umundurowaniu garnizonowym wz. 36 /3 lub 6 koni/;
- 1 sekcję w umundurowaniu polowym wz. 36/19 /do 6 koni/;
- 1 sekcję w umundurowaniu na 1920 rok /do 8 koni/;
17. Niedopuszczalne są współczesne naszywki naramienne na umundurowaniu kawaleryjskim, długa fryzura oraz zarost na twarzy.
18. W defiladzie nie mogą brać udziału ogiery oraz konie maści srokatej lub tarantowatej.
19. W defiladzie mogą brać udział konie nie młodsze niż 4 lata.
20. W defiladzie mogą brać udział wyłącznie konie w dobrej kondycji zdrowotnej, przystosowane do jazdy miejskiej w szykach kawaleryjskich. Konie odporne na hałas, tłum, inne konie, warkot pojazdów…
21. W defiladzie mogą brać udział tylko i wyłącznie kawalerzyści znający i w praktyce stosujący Regulaminy Kawalerii z 1938 r. Tom I Wyszkolenie Kawalerzysty, Tom II
22. Każdy kawalerzysta biorący udział w defiladzie powinien posiadać umiejętności:
a) jazdy konnej we wszystkich chodach,
b) poruszania się w szykach kawaleryjskich i ich zmiany konno we wszystkich chodach,
c) posługiwania się szablą i lancą konno,
d) kontrolowania noszenia munduru,
e) znajomości musztry pieszej.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenie umiejętności jeździeckich (koni i ułanów) w siedzibie Stowarzyszenia/ Grupy zgłoszonej do udziału w defiladzie.
24. W defiladzie mogą brać udział kawalerzyści nie zrzeszeni w stowarzyszeniach/grupach, z których stworzona będzie kolumna marszowa. Po weryfikacji, kawalerzyści tacy będą wcieleni w zależności od rodzaju deklarowanego umundurowania do odpowiednich szwadronów.

MIEJSCA W KOLUMNIE MARSZOWEJ - KAWALERIA XX WIEKU
Siódemka Beliny-Prażmowskiego - skład: oficer + 6 ułanów
/Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich/ -7

Pluton trębaczy - skład: oficer + 12 ułanów = 13

1 szwadron „1920” - skład: oficer + 40 ułanów w umundurowaniu z 1920r. = 41
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie do 8 osób

2 szwadron „sztandarowy” – skład: oficer prowadzący + 30 pocztów sztandarowych = 91
/90 oficerów i szeregowych/
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie max. 3 osoby

3 szwadron liniowy - skład: oficer + 60 ułanów w mundurach garnizonowych wz. 36 = 61
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie 3 lub 6 osób
4 szwadron liniowy - skład: oficer + 60 ułanów w mundurach polowych wz. 36 = 61
Udział Stowarzyszenia/Grupy w w/w szwadronie do 6 osób

UWAGA!
Pozostali chętni będą przydzielani do szwadronów z listy dodatkowej – według posiadanego umundurowania.
Ilość osób lub skład w szwadronach może ulec zmianie podczas procesu rekrutacji – zależnie od umundurowania deklarowanego przez uczestników.
Powyższe informacje organizacyjne, ze względu na toczący się proces organizacyjny mają charakter wstępny – w toku dalszych ustaleń mogą ulec zmianie lub modyfikacji.

KOORDYNATOR KOMPONENTU
KAWALERIA XX WIEKU
rotmistrz kaw. och. Robert Mazur
tel. 661-174-541
e-mail: rotmistrz@onet.eu
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy