Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Maraton kąpieli morsowych
Sport
2
Zalew Zemborzycki
Zalew Zemborzycki, Lublin
 12:00
 06/01
Szczegóły wydarzenia
Regulamin

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Maratonu morsowych kąpieli jest: Lubelski Klub Morsów Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin

II. CEL
1. Upowszechnianie morsowania jako najprostszej formy promowania zdrowia.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Start Maratonu morsowych kąpieli nastąpi w dniu 6 stycznia 2018 o godz. 12:00.
2. Kąpiele od poniedziałku do soboty odbywają się o godzinie 19:00 (tama nad Zalewem Zembrzyckim), natomiast w niedzielę o godzinie 12:00, w Zalewie Zembrzyckim (Marina lub tama). Dopuszcza się kontynuację maratonu na imprezach organizowanych przez inne kluby skupiające miłośników zimowych kąpieli, takich jak, XV Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie czy XI Przeciąganie Smoka przez Wisłę w Krakowie
3. Meta Maratonu morsowych kąpieli nastąpi w dniu 16 lutego 2018 o godz. 19:00.
4. Zawodnicy w strefie startu w odpowiednie dni powinni zgłosić się na 15 min przed planowanym wejściem do wody.

IV. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący min. 5 minut w wodzie

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Uczestnikami Maratonu morsowych kąpieli, mogą być wyłącznie członkowie Lubelskiego Klubu Morsów lub osoby, które do dnia rozpoczęcia wyzwania (tj 06.01.2018) złożą deklarację członkowskie i uiszczą opłatę składkową, w wysokości 50zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w Maratonie morsowych kąpieli jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego do pobrania tu: http://morsy-lublin.pl/page/view.html?id=40 . Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej (e-mail: morsy-lublin@wp.pl, ankieta na portalu społecznościowym FB) lub papierowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia internetowe, pisemne można składać do dnia rozpoczęcia Maratonu morsowych kąpieli, tj. do dnia 6 stycznia 2018, godzina 11:45.
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w Maratonie morsowych kąpieli” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

VI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który w podczas trwania Maratonu morsowych kąpieli, uczestniczyć będzie w co najmniej 21 kąpielach, otrzyma w dniu zakończenia pamiątkowy dyplom. Wśród osób uczestniczących w wyzwaniu zostaną rozdane trzy medale („złoty”, „srebrny”, „brązowy”), dla tych z największą liczba kąpieli

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik kąpie się wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w maratonie morsowym wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko.
2. Uczestnicy Maratonu morsowych kąpieli, ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Zobacz także inne wydarzenia z Lublina
Maraton kąpieli morsowych
Sport
2
Zalew Zemborzycki
Zalew Zemborzycki, Lublin
 12:00
 06/01
Szczegóły wydarzenia
Regulamin

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Maratonu morsowych kąpieli jest: Lubelski Klub Morsów Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin

II. CEL
1. Upowszechnianie morsowania jako najprostszej formy promowania zdrowia.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
3. Propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym sportu wyczynowego i amatorskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Start Maratonu morsowych kąpieli nastąpi w dniu 6 stycznia 2018 o godz. 12:00.
2. Kąpiele od poniedziałku do soboty odbywają się o godzinie 19:00 (tama nad Zalewem Zembrzyckim), natomiast w niedzielę o godzinie 12:00, w Zalewie Zembrzyckim (Marina lub tama). Dopuszcza się kontynuację maratonu na imprezach organizowanych przez inne kluby skupiające miłośników zimowych kąpieli, takich jak, XV Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie czy XI Przeciąganie Smoka przez Wisłę w Krakowie
3. Meta Maratonu morsowych kąpieli nastąpi w dniu 16 lutego 2018 o godz. 19:00.
4. Zawodnicy w strefie startu w odpowiednie dni powinni zgłosić się na 15 min przed planowanym wejściem do wody.

IV. LIMIT CZASU
1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący min. 5 minut w wodzie

V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Uczestnikami Maratonu morsowych kąpieli, mogą być wyłącznie członkowie Lubelskiego Klubu Morsów lub osoby, które do dnia rozpoczęcia wyzwania (tj 06.01.2018) złożą deklarację członkowskie i uiszczą opłatę składkową, w wysokości 50zł.
2. Warunkiem uczestnictwa w Maratonie morsowych kąpieli jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego do pobrania tu: http://morsy-lublin.pl/page/view.html?id=40 . Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej (e-mail: morsy-lublin@wp.pl, ankieta na portalu społecznościowym FB) lub papierowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Zgłoszenia internetowe, pisemne można składać do dnia rozpoczęcia Maratonu morsowych kąpieli, tj. do dnia 6 stycznia 2018, godzina 11:45.
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w Maratonie morsowych kąpieli” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

VI. NAGRODY
1. Każdy z zawodników, który w podczas trwania Maratonu morsowych kąpieli, uczestniczyć będzie w co najmniej 21 kąpielach, otrzyma w dniu zakończenia pamiątkowy dyplom. Wśród osób uczestniczących w wyzwaniu zostaną rozdane trzy medale („złoty”, „srebrny”, „brązowy”), dla tych z największą liczba kąpieli

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik kąpie się wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w maratonie morsowym wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko.
2. Uczestnicy Maratonu morsowych kąpieli, ubezpieczają się we własnym zakresie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Zobacz także inne wydarzenia z Lublina