Pobierz aplikację mobilną PartyMap i bądź na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w mieście
Trener Zarządzania Zmianą - edycja Warszawa
Warsztat
1
Warszawa
Warszawa, Warszawa
 09:00
 13/06
Szczegóły wydarzenia
3-dniowy intensywny warsztat trenerski, który pozwoli Ci z powodzeniem przeprowadzać zmianę w ludziach i firmach. Potraktuj szkolenie jako zmianę i zdobądź kompetencje Trenera Zarządzania Zmianą.
Cena 2150 zł netto/os. Możliwość dofinansowania z UE do 80%

PROGRAM:
Dzień 1
Moduł „Wprowadzenie"

Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
Jak zmienia się rola trenera wspierającego menedżerów zarządzających zmianami i pracowników uczestniczących w zmianach we współczesnych firmach?
Jak będziemy pracować, czyli Cykl Zwinnego Nauczania.
Jakiego trenera oczekują Klienci? Analiza Potrzeb Biznesowo-Szkoleniowych (RAPB-S):
Cel biznesowy Klienta,
Cel szkoleniowy w odniesieniu do kompetencji,
Cel szkolenia – program szkolenia – cel ćwiczenia,
Struktura programu szkolenia z zarządzania zmianą.

Moduł „Dlaczego warto znać klasyczne modele zarządzania zmianą?”

Jakie modele zarządzania zmianą są popularne wśród trenerów?
Model Beckharda,
Model Lewina,
8 etapów Kottera,
ADKAR®,
Jakie narzędzia szkoleniowe pozwalają efektywnie przekazywać wiedzę o modelach zarządzania zmianą?
Zmiana zgodnie z planem - Przykład ćwiczenia obrazującego planowy model zarządzania zmianą,
Krzywa zmiany Virginii Satir i jej interpretacja indywidualna oraz organizacyjna,
Wnioski płynące ze spojrzenia na zmianę w kontekście krzywej Satir
Konstruowanie własnego ćwiczenia w oparciu o metaforę zmiany.
Jakie są ograniczenia klasycznego planowego modelu zmianą – w stronę modelu dualnego czy hybrydowego?
Wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy znają źródła, czyli słynne "30%" sukcesów zmian. Wyniki badań na świecie i w Polsce
Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego,

Dzień 2
Moduł „Koncepcja i narzędzia Zwinnego Zarządzania Zmianą”

Ćwiczenie "Osadnicy": Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego.
Dlaczego cykl? Od cyklu uczenia się do cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą
Wyzwania związane ze zmianą - praca na przypadkach opisanych przez Uczestników
Wgląd - diagnoza sytuacji:
Hot seat - narzędzie Wglądu,
Strategiczna Kanwa Zmiany - narzędzie planowania, angażowania i komunikacji
Inne narzędzia wglądu
Jak długo robić Wgląd?
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
Reverse hot seat,
Kanwa pola sił - Taktyczna Kanwa Zmiany.
Od czego zaczać? - wybór opcji i ustalanie priorytetów,
Na podstawie jakich kryteriów dokonywany jest wybór działań?
Metody szacowania kosztu i wartości działań.
Problemy metod punktowych, ilościowych
Eksperymenty. Pułapki wnioskowania indukcyjnego
Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów oraz testowania hipotez,
Ćwiczenie - stawianie hipotez
Monitorowanie zmian - tablica Kanban
Retrospektywa

Dzień 3
Moduł „Ludzie w zmianie – Psychologiczne aspekty procesu zmian"

Zmiana to proces – jak to pokazać?
Przypomnienie użytecznych modeli zmian:
Model Lewina,
Model Satir – „przeżyj to sam” (ćwiczenie i projektowanie ćwiczeń obrazujących model),
Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
Postawy – model 20-60-20,
Źródła oporu wobec zmian:
Model SPAZM/SCARF - źródła reakcji w świetle neuronauki,
Mapa interesów,
Moduł „Przełamywanie oporu? – nie tędy droga”
6 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
Dobór taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmiany – model Lorscha (mini analiza przypadku),
Zasady konstruowania, wykorzystywania oraz omawiania analizy przypadku (Case Study) na szkoleniu z zarządzania zmianą.
Moduł „Bez komunikacji nie ma sukcesu zmiany, czyli w stronę świadomego przywództwa”
Storytelling - Bądź przywódcą zmiany jak Napoleon, Mojżesz, Churchill, a może Czyngis Chan - jakie historie wykorzystujesz w pracy trenerskiej?,
Metafora w pracy trenera.
Jak zachęcić menedżerów do tworzenia porywających wizji?
Model 5 składowych komunikatu,
Model NOWINA.
Dlaczego menedżer ekstrawertyk może ponosić porażki we wdrażaniu zmian? Rola informacji zwrotnej w zwinnym zarządzaniu zmianą:
Model czterech stylów komunikacji Hamilton,
Kwestionariusz badania skłonności menedżerów do odkrywania się i poszukiwania informacji zwrotnych,
Jak wykorzystać zwinne narzędzia komunikacji i budowy zaangażowania w pracy trenera? Karty Kudo. Promienniki informacji.

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

Retrospektywa,
Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy
Trener Zarządzania Zmianą - edycja Warszawa
Warsztat
1
Warszawa
Warszawa, Warszawa
 09:00
 13/06
Szczegóły wydarzenia
3-dniowy intensywny warsztat trenerski, który pozwoli Ci z powodzeniem przeprowadzać zmianę w ludziach i firmach. Potraktuj szkolenie jako zmianę i zdobądź kompetencje Trenera Zarządzania Zmianą.
Cena 2150 zł netto/os. Możliwość dofinansowania z UE do 80%

PROGRAM:
Dzień 1
Moduł „Wprowadzenie"

Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
Jak zmienia się rola trenera wspierającego menedżerów zarządzających zmianami i pracowników uczestniczących w zmianach we współczesnych firmach?
Jak będziemy pracować, czyli Cykl Zwinnego Nauczania.
Jakiego trenera oczekują Klienci? Analiza Potrzeb Biznesowo-Szkoleniowych (RAPB-S):
Cel biznesowy Klienta,
Cel szkoleniowy w odniesieniu do kompetencji,
Cel szkolenia – program szkolenia – cel ćwiczenia,
Struktura programu szkolenia z zarządzania zmianą.

Moduł „Dlaczego warto znać klasyczne modele zarządzania zmianą?”

Jakie modele zarządzania zmianą są popularne wśród trenerów?
Model Beckharda,
Model Lewina,
8 etapów Kottera,
ADKAR®,
Jakie narzędzia szkoleniowe pozwalają efektywnie przekazywać wiedzę o modelach zarządzania zmianą?
Zmiana zgodnie z planem - Przykład ćwiczenia obrazującego planowy model zarządzania zmianą,
Krzywa zmiany Virginii Satir i jej interpretacja indywidualna oraz organizacyjna,
Wnioski płynące ze spojrzenia na zmianę w kontekście krzywej Satir
Konstruowanie własnego ćwiczenia w oparciu o metaforę zmiany.
Jakie są ograniczenia klasycznego planowego modelu zmianą – w stronę modelu dualnego czy hybrydowego?
Wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy znają źródła, czyli słynne "30%" sukcesów zmian. Wyniki badań na świecie i w Polsce
Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego,

Dzień 2
Moduł „Koncepcja i narzędzia Zwinnego Zarządzania Zmianą”

Ćwiczenie "Osadnicy": Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego.
Dlaczego cykl? Od cyklu uczenia się do cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą
Wyzwania związane ze zmianą - praca na przypadkach opisanych przez Uczestników
Wgląd - diagnoza sytuacji:
Hot seat - narzędzie Wglądu,
Strategiczna Kanwa Zmiany - narzędzie planowania, angażowania i komunikacji
Inne narzędzia wglądu
Jak długo robić Wgląd?
„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
Reverse hot seat,
Kanwa pola sił - Taktyczna Kanwa Zmiany.
Od czego zaczać? - wybór opcji i ustalanie priorytetów,
Na podstawie jakich kryteriów dokonywany jest wybór działań?
Metody szacowania kosztu i wartości działań.
Problemy metod punktowych, ilościowych
Eksperymenty. Pułapki wnioskowania indukcyjnego
Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów oraz testowania hipotez,
Ćwiczenie - stawianie hipotez
Monitorowanie zmian - tablica Kanban
Retrospektywa

Dzień 3
Moduł „Ludzie w zmianie – Psychologiczne aspekty procesu zmian"

Zmiana to proces – jak to pokazać?
Przypomnienie użytecznych modeli zmian:
Model Lewina,
Model Satir – „przeżyj to sam” (ćwiczenie i projektowanie ćwiczeń obrazujących model),
Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
Postawy – model 20-60-20,
Źródła oporu wobec zmian:
Model SPAZM/SCARF - źródła reakcji w świetle neuronauki,
Mapa interesów,
Moduł „Przełamywanie oporu? – nie tędy droga”
6 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
Dobór taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmiany – model Lorscha (mini analiza przypadku),
Zasady konstruowania, wykorzystywania oraz omawiania analizy przypadku (Case Study) na szkoleniu z zarządzania zmianą.
Moduł „Bez komunikacji nie ma sukcesu zmiany, czyli w stronę świadomego przywództwa”
Storytelling - Bądź przywódcą zmiany jak Napoleon, Mojżesz, Churchill, a może Czyngis Chan - jakie historie wykorzystujesz w pracy trenerskiej?,
Metafora w pracy trenera.
Jak zachęcić menedżerów do tworzenia porywających wizji?
Model 5 składowych komunikatu,
Model NOWINA.
Dlaczego menedżer ekstrawertyk może ponosić porażki we wdrażaniu zmian? Rola informacji zwrotnej w zwinnym zarządzaniu zmianą:
Model czterech stylów komunikacji Hamilton,
Kwestionariusz badania skłonności menedżerów do odkrywania się i poszukiwania informacji zwrotnych,
Jak wykorzystać zwinne narzędzia komunikacji i budowy zaangażowania w pracy trenera? Karty Kudo. Promienniki informacji.

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

Retrospektywa,
Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia
Zobacz także inne wydarzenia z Warszawy