Inne

Czym jest i jakie kwalifikacje daje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można spotkać się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien ukończyć kurs SEP. Zdaje się jednak, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym konkretnie jest to szkolenie i w jakim trybie się odbywa. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Co to jest kurs SEP?

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne. 

Szanse na rynku pracy

Znaczna część pracodawców patrzy przychylnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także może być ze wszech miar doceniane na rynku pracy. Ba; w wielu branżach ukończenie tego kursu jest niezbędne. 

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących kwestii z wybranej tematyki. Następnie odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, kwalifikacji w danej dziedzinie. 

Zaliczenie szkolenia SEP jest w tych czasach bardzo doceniane przez liczne przedsiębiorstwa zajmujące się elektryką czy gazownictwem. Jeśli czujesz potrzebę, aby podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym również status na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.