sep pixabay 801
Inne

Czym jest i jakie kwalifikacje daje kurs SEP?

Kiedy przegląda się ogłoszenia o pracę, bardzo często można spotkać się z wymaganiami dotyczącymi tego, że potencjalny kandydat powinien ukończyć kurs SEP. Zdaje się jednak, że niewiele osób zdaje sobie sprawę, czym konkretnie jest to szkolenie i w jakim trybie się odbywa. Warto rozwiać pewne wątpliwości.

Duża ilość ludzi ma możliwości do działania w branży elektrycznej i gazowej. Bezsprzecznie niezastąpiona jest specjalistyczna wiedza, a dalej doświadczenie. Łatwiejsze jest to w sytuacji ludzi kończących rozmaite szkoły posiadające przedmioty i specjalizacje tego typu. Są to szkoły takie jak technika zawodowe czy szkoły zawodowe.

W ostatnim czasie kursy zawodowe SEP zyskują duży rozgłos. Wiąże się to z tym, że jest niewiele osób, które mają właściwe uprawnienia SEP. Aby zatem uzupełnić lukę na rynku, osoby interesujące się podaną dziedziną decydują się na przejście kursu zawodowego.

Co to jest kurs SEP?

Kurs SEP jest to określenie zwyczajowe. Czasem stosuje się określenie uprawnienia gazowe. Kursy zawodowe dające uprawnienia gazowe wzięły swoją nazwę od stowarzyszenia, a mianowicie SEP, to Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Tak nazywamy Stowarzyszenie, które może egzaminować, jak też nadawać uprawnienia w kwestii uprawnień energetycznych, takich jak na przykład uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe a także uprawnienia cieplne.

Przede wszystkim kurs SEP jest pewnego rodzaju szkoleniem nieobowiązkowym, które może podjąć każdy, kto ukończył osiemnasty rok życia. Przed uczestnikiem kursu nie stawia się poza tym jakichkolwiek wymagań, dlatego praktycznie każdy może się go podjąć. Kurs SEP dzieli się na trzy kategorie: elektryczne, gazowe i energetyczne.

Kiedy potrzebne są uprawnienia gazowe?

Znaczna część pracodawców patrzy przychylnie na kurs SEP z kategorii elektrycznej, ale ukończenie innych także może być ze wszech miar doceniane na rynku pracy. Ba; w wielu branżach ukończenie tego kursu jest niezbędne.

Okoliczności, w jakich uprawnienia gazowe okażą się potrzebne określa Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003r. w Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm. Kwalifikacje związane z uprawnieniami gazowymi będą niezbędne w momencie, gdy będziemy chcieli eksploatować urządzenia m.in.:

  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
  • maszyny, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV,
  • urządzenia elektrotermiczne,
  • maszyny do elektrolizy,
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  • elektryczna sieć trakcyjna,
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
  • maszyny techniki wojskowej lub uzbrojenia,
  • maszyny ratowniczo-gaśnicze jak też ochrony granic.

Jak widać istnieje duża ilość okoliczności, w których uprawnienia są potrzebne, a to tylko część z nich. Nie dysponując uprawnieniami niestety nie mamy możliwości wykonać dużej ilości zleceń, przez co możemy uzyskać mniejsze zarobki, a także mamy większą konkurencję. W branży elektrycznej pojawia się coraz więcej firm, a większość z nich nie posiada uprawnień. Gdy zainwestujemy w kursy i naukę, w późniejszym czasie uzyskamy dostęp do klientów, do których dostęp ma tylko niewielkie grono firm.

Jak przebiega kurs SEP?

Kurs SEP może odbyć się w ciągu jednego dnia. Przez pierwszych kilka godzin uczestnik szkolenia bierze udział w wykładach dotyczących kwestii z wybranej tematyki. Następnie odbywa się egzamin ustny, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu, a co za tym idzie, kwalifikacji w danej dziedzinie.

Zaliczenie szkolenia SEP jest w tych czasach bardzo doceniane przez liczne przedsiębiorstwa zajmujące się elektryką czy gazownictwem. Jeśli czujesz potrzebę, aby podnieść swoje kwalifikacje, a przy tym również status na rynku pracy, będzie to świetny pomysł.

Kursy energetyczne G1, G2 i G3 zazwyczaj trwają jeden dzień oraz są złożone z trzech etapów. W obecnych czasach jest też szansa odbycia kursu online, co jest jeszcze większym usprawnieniem w momencie, kiedy mieszkamy w niewielkiej miejscowości i musielibyśmy dojechać na kurs. Jak widać, uzyskanie kwalifikacji wcale nie jest tak ciężkie, jak mogłoby się wydawać. Dlatego warto zainwestować w kurs i być przed konkurencją.

Więcej przeczytasz tutaj.