charakterystyka pixabay 829
Biznes

Charakterystyka zabudowy w Krakowie

Dla niektórych ludzi Kraków to przede wszystkim zabytki o znaczącym znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym przykładem krakowskich zabytków jest znajdujący się na wzgórzu Wawel. Długi czas był on zasadniczą rezydencją polskich monarchów, a także pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, w którym odbywało się życie artystyczne, polityczne a także intelektualne państwa. Także na Wawelu pochowano szczątki polskich monarchów. Trochę poniżej Wawelu znajduje się Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uznawane są za kwintesencję Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz bogata jest liczne zabytki. Z pewnością Kraków to miasto z długą historią i starymi, pięknie utrzymanymi zabytkami. Trzeba mimo wszystko pamiętać, że Kraków to także współczesna architektura. Nowoczesne budynki łączą się z wartościowymi zabytkami. Ale czy zestawienie współczesnych budynków z tymi zabytkowymi zostało zrobione umiejętnie?

Kraków – miasto z długą historią

Kraków pod względem historycznym jest miejscem szczególnym. Zlokalizowane jest w nim dużo bezcennych zabytków, a zmiana w XVI wieku siedziby królów do Warszawy nie zmniejszyło jego znaczenia. Historia Krakowa jest zasadniczą częścią polskiej kultury i tożsamości narodowej. W czasach Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozkwit Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto wzorowało się na Włoszech ideą renesansu. Pomimo tego, że Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski do Warszawy, nie umniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że był on stolicą Polski aż do pierwszego rozbioru Polski. Wtedy miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska odcisnął ślad w postaci wspaniałej architektury czy sztuki. 

Kraków i jego nowoczesna zabudowa

Nowoczesne budownictwo jest dużym wyzwaniem dla zarządzania nieruchomościami w Krakowie. Obecne budowle muszą być umiejętnie wplecione między cennymi historycznymi zabytkami. Deweloperzy przed postawieniem budynku powinni otrzymać odpowienie pozwolenie ze względu na historyczne znaczenie Krakowa. Dobrze wkomponowana  współczesna architektura sprawia, że to miasto posiada niepowtarzalny klimat. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz a także Unity Centre. Kraków jest miejscem, w którym realizuje się dużo współczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych przede wszystkim człowiekowi. Również obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, dzięki czemu miasto bezustannie się rozwija. Zabudowa Krakowa charakteryzuje się również tym, że biurowce nie są postawione w jednym miejscu, a rozrzucone w kilku różnych częściach. Dzięki rozwijającej się architekturze biurowej, Kraków jest interesującym miastem również dla biznesu.

Kraków – miasto zieleni

Kraków rozwija się również pod względem obszarów zielonych. Celem jest stworzenie wielu niewielkich, zielonych skwerków, do których każdy mieszkaniec będzie miał blisko. Powstaje wiele tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle popularne w dużych miastach na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie trwa obecnie zielona rewolucja. Miasto inwestuje również duże pieniądze w odnowienie istniejących już miejsc zielonych.  

Dlaczego niektórzy twierdzą, że zabudowa Krakowa jest chaotyczna?

Od jakiegoś czasu trwa debata na temat bezładnej zabudowy Krakowa. Na pewno zestawienie zabudowy zabytkowej z zabudową współczesną jest niełatwym zadaniem. Część radnych miasta oraz mieszkańców ma wątpliwości, czy zgody na nowe inwestycje nie były wydawane zbyt nieroztropnie – z korzyścią dla inwestorów i ze stratą dla mieszkańców. Z pewnością pewne obszary nie powinny być zabudowywane, a zamierzane są na nich inwestycje. Deweloperzy często wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie mają możliwości, żeby uniemożliwić nirozsądne budowy. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie znaleziono wiele zaniedbań z winy urzędników. Sądy postawiły wyroki, w wyniku których zakazano niektórych budów.